Przyszłość należy do Inteligentnych Przedsiębiorstw 

Rozpocznij transformację z MicroStrategy

Wizja optymalnej organizacji opartej na danych.

By nawigować, przetrwać i rozwijać się w coraz bardziej złożonym krajobrazie, nastawione przyszłościowo firmy podejmują się transformacji w Inteligentne Przedsiębiorstwa – zdolne do używania danych, ludzi i zasobów przedsiębiorstwa metodami zagregowanymi i unikatowymi, które wcześniej były niemożliwe do realizacji. Organizacje, które osiągną ten poziom wyrafinowania, w przyszłości będą odgrywały dominującą rolę.

Transformacja wymaga także wyjątkowych narzędzi i struktury, by zrównoważyć tradycyjnie przeciwstawne siły: zwinność i kontrolę, wygodę i bezpieczeństwo, łatwość używania i funkcjonalność przedsiębiorstwa. Są to krytyczne zdolności wspierane przez unikatową architekturę inteligencji platformy MicroStrategy.

Cztery kroki do rozpoczęcia budowy inteligentnego przedsiębiorstwa:

Oceń zewnętrzne naciski, które wpływają dziś na organizację.

Skataloguj wszystkie zasoby przedsiębiorstwa. Określ, jakich źródeł danych, systemów i zdolności wymagają użytkownicy i poszczególne składniki przedsiębiorstwa.

Upoważnij osoby i zespoły do dostępu do wydajnych narzędzi analitycznych, tworząc jednocześnie podwaliny jednej wersji prawdy.

Rozpocznij swoją podróż naprzód. Stwórz mapę ludzi, procesów i elementów architektury niezbędnych do rozwiązania najbardziej złożonych wyzwań biznesowych. Wdrażaj, buduj, uruchamiaj i rozwijaj inteligentne aplikacje, pokonując kolejne etapy.

Nasi klienci odnoszą sukces w miejscu przecięcia trzech kryteriów: technologii, techniki i doświadczenia… Korzystamy z naszej technologii i naszego doświadczenia, by pomóc wszystkim w osiągnięciu wizji inteligentnego przedsiębiorstwa. — Michael Saylor, Światowe przemówienie programowe na rok 2018
Obejrzyj przemówienie programowe

Plan sukcesu.

Aby pomóc organizacjom w ich transformacji opartej na danych, opracowaliśmy kompleksową Mapę inteligentnego przedsiębiorstwa. Mapa przedstawia, jak organizacje mogą wykorzystać dostępne zasoby, by osiągnąć sukces, uwzględniając przy tym wpływy zewnętrzne.

Poznaj mapę
Siły zewnętrzne
Zasoby Przedsiębiorstwa
Platforma Inteligencji
Program Inteligencji
Architektura Inteligencji
Centrum Inteligencji
Aplikacje Inteligencji
Siły zewnętrzne

Zobacz, jak działa Inteligentne Przedsiębiorstwo.

Zobacz, jak czołowe firmy uaktywniają dane i innowacje dzięki MicroStrategy.

Zasoby

Dowiedz się więcej o budowie Inteligentnego Przedsiębiorstwa.

Rozpocznij transformację.

Jesteś bliżej Inteligentnego Przedsiębiorstwa, niż myślisz.