Przekształć przedsiębiorstwo w Intelligent Enterprise.

Oceń, w jakim punkcie jest dzisiaj Twoja organizacja i odkryj nowe możliwości dążenia do celu.

Oceń swoje przedsiębiorstwo

Kliknij lub dotknij komponent, aby wyświetlić krótki opis. Wybierz komponenty, które są już używane w Twojej organizacji, klikając ikonę (+).

Zadbaj o rozwój organizacji w takim kierunku, aby stała się Intelligent Enterprise.

Klucz:

Słabe punkty Twojej organizacji

Komponenty, które już są w Twoim przedsiębiorstwie

Komponenty niezbędne, aby osiągnąć cel: Intelligent Enterprise

Siły zewnętrzne
Możliwości technologiczne
Innowacyjni gracze na rynku
Siły zewnętrzne
Wymagania prawne
Czynniki konkurencyjne
Aplikacje Inteligencji
Użytkownicy Wybierz w aplikacji użytkowników, którzy wykorzystują inteligentne dane.
Dyrektorzy

Dyrektorzy

Osoby na stanowiskach dyrektorskich ustalają strategię działów w zakresie analityki i mobilności. Określają priorytety, programy, budżet i plan działań. Monitorują i publikują stopień wdrożenia rozwiązań, ich skutki oraz zwrot z inwestycji, uzasadniając na tej podstawie potrzebę istnienia aktywów i zasobów platformy.

Dodaj ten komponent, jeśli tego rodzaju użytkownicy wykorzystują dane w Twojej organizacji.

Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownictwo kieruje wdrożeniami analityki i mobilności oraz praktyką dla zespołu. Kierownictwo ustala priorytety zespołu oraz przygotowuje raporty dla dyrekcji.

Dodaj ten komponent, jeśli tego rodzaju użytkownicy wykorzystują dane w Twojej organizacji.

Przedstawiciele handlowi

Przedstawiciele handlowi

Przedstawiciele handlowi przeglądają i wykorzystują opublikowane analizy. Używają samoobsługowej pogłębionej analizy danych w celu tworzenia grup niestandardowych, wyprowadzania nowych parametrów i dynamicznego filtrowania. Zwiększanie wydajności sprzedaży poprzez współpracę i dzielenie się informacjami.

Dodaj ten komponent, jeśli tego rodzaju użytkownicy wykorzystują dane w Twojej organizacji.

Personel

Personel

Przeglądają i wykorzystują opublikowane analizy. Usprawniają aplikacje dzięki samoobsługowej pogłębionej analizie danych w celu tworzenia grup niestandardowych, wyprowadzania nowych parametrów i dynamicznego filtrowania. Wspierają wprowadzanie nowych rozwiązań dzięki współpracy i dzieleniu się danymi.

Dodaj ten komponent, jeśli tego rodzaju użytkownicy wykorzystują dane w Twojej organizacji.

Dostawcy

Dostawcy

Dostawcy mogą przeglądać i wykorzystywać opublikowane analizy. Rozwijają aplikacje, aby zwiększyć produktywność i logistykę.

Dodaj ten komponent, jeśli tego rodzaju użytkownicy wykorzystują dane w Twojej organizacji.

Klienci

Klienci

Klienci przeglądają i wykorzystują opublikowane analizy. Zwiększ zadowolenie klientów i zapewnij sobie ich lojalność dzięki elastycznym aplikacjom mobilnym do identyfikacji i samoobsługi.

Dodaj ten komponent, jeśli tego rodzaju użytkownicy wykorzystują dane w Twojej organizacji.

Urządzenia Wybierz w organizacji urządzenia, które służą do inteligentnej analizy danych.
Komputer

Komputer

Komputery biurkowe i laptopy oraz monitory i telewizory, które są sterowane przez komputery.

Dodaj ten komponent, jeśli użytkownicy tego rodzaju korzystają z danych w Twojej organizacji

Tablet

Tablet

Przenośne tablety połączone z Internetem, na których można uruchamiać aplikacje i używać ekranów dotykowych jako podstawowego interfejsu.

Dodaj ten komponent, jeśli użytkownicy tego rodzaju korzystają z danych w Twojej organizacji

Telefon

Telefon

Mobilne smartfony połączone z Internetem, na których można uruchamiać aplikacje i używać ekranów dotykowych jako podstawowego interfejsu.

Dodaj ten komponent, jeśli użytkownicy tego rodzaju korzystają z danych w Twojej organizacji

Zegarek

Zegarek

Zegarki cyfrowe, na których można uruchamiać aplikacje i używać ekranów dotykowych jako podstawowego interfejsu.

Dodaj ten komponent, jeśli użytkownicy tego rodzaju korzystają z danych w Twojej organizacji

Głos

Głos

Urządzenia sterowane głosem, takie jak inteligentne mikrofony i inne urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem do rozpoznawania głosu.

Dodaj ten komponent, jeśli użytkownicy tego rodzaju korzystają z danych w Twojej organizacji

Aplikacje Wybierz aplikacje, w których jest wykorzystywana inteligentna analiza danych.
Analityka przedsiębiorstwa

Analityka przedsiębiorstwa

Platforma MicroStrategy odpowiada całej gamie potrzeb w zakresie analityki korporacyjnej: od samoobsługowej pogłębionej analizy danych przez zaawansowane predykcyjne narzędzia analityczne dla badaczy danych po zautomatyzowaną dystrybucję spersonalizowanych raportów i dossier docierających do tysięcy użytkowników w organizacji.

Dodaj ten komponent, jeśli wdrażasz dane w aplikacjach tego rodzaju w Twojej organizacji

Eksploracja danych

Eksploracja danych

Funkcje analityki samoobsługowej platformy MicroStrategy dają użytkownikom biznesowym swobodę samodzielnego dostępu, eksploracji i analizy danych bez naruszania zasad zarządzania danymi, skalowalności czy zabezpieczeń środowiska analityki korporacyjnej.

Dodaj ten komponent, jeśli wdrażasz dane w aplikacjach tego rodzaju w Twojej organizacji

Analityka wbudowana

Analityka wbudowana

Analityka wbudowana platformy MicroStrategy zapewnia organizacjom w wysokim stopniu dostosowane, funkcjonalne i wydajne aplikacje sprawozdawcze dostępne w przeglądarce internetowej i na urządzeniu przenośnym, odpowiadające standardom marki i potrzebom biznesowym.

Dodaj ten komponent, jeśli wdrażasz dane w aplikacjach tego rodzaju w Twojej organizacji

Mobilność przedsiębiorstwa

Mobilność przedsiębiorstwa

Organizacje mogą wykorzystywać istniejące wizualizacje, raporty i dashboardy do szybkiego wdrażania mobilnych rozwiązań z zakresu analityki biznesowej. Ich pracownicy mają podstawy do podejmowania trafniejszych decyzji w dowolnym miejscu, trzymając w ręku bieżące analizy.

Dodaj ten komponent, jeśli wdrażasz dane w aplikacjach tego rodzaju w Twojej organizacji

Aplikacje zewnętrzne

Aplikacje zewnętrzne

Pakiet MicroStrategy SDK zapewnia programistom ogromną elastyczność przy dopracowywaniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych. Umożliwia przygotowanie doskonałych interfejsów bliskich standardom marki, a następnie ich udostępnienie w publicznych lub wewnętrznych sklepach z aplikacjami.

Dodaj ten komponent, jeśli wdrażasz dane w aplikacjach tego rodzaju w Twojej organizacji

Identyfikacja i bezpieczeństwo

Identyfikacja i bezpieczeństwo

Organizacje mogą łatwo przekazywać cyfrowe dane uwierzytelniające pracownikom, klientom, dostawcom i partnerom. Dane są płynnie synchronizowane z istniejącymi systemami kontroli dostępu fizycznego (PACS), systemami logicznymi i katalogami użytkowników w celu uproszczenia dostępu i uwierzytelnienia w ramach przedsiębiorstwa oraz poprawy produktywności użytkowników.

Dodaj ten komponent, jeśli wdrażasz dane w aplikacjach tego rodzaju w Twojej organizacji

Telemetria mobilna i IoT

Telemetria mobilna i IoT

Rozwiązania MicroStrategy w dziedzinie telemetrii i Internetu Rzeczy pozwalają organizacjom pozyskiwać dane czasu rzeczywistego dotyczące uwierzytelnienia i dostępu do zasobów przedsiębiorstwa. Takie dane telemetryczne stanowią bogate źródło do celów analityki korporacyjnej oraz mają kluczowe znaczenie w rozszerzeniu możliwości i zwiększeniu produktywności pracowników.

Dodaj ten komponent, jeśli wdrażasz dane w aplikacjach tego rodzaju w Twojej organizacji

Role
Funkcje
Centrum Inteligencji
Programy
Architektura
Wdrażanie
Osoby
Platforma Inteligencji
Wybierz produkty MicroStrategy, z których obecnie korzystasz.
Projektowanie

Projektowanie

Narzędzie programistyczne z zakresu analityki biznesowej służące do odwzorowania fizycznej struktury co najmniej jednego źródła danych do postaci jednego logicznego obiektowego modelu metadanych.

Dodaj ten komponent, jeśli używasz tego produktu MicroStrategy w swojej organizacji

Desktop/Web

Desktop/Web

Bezpłatne samoobsługowe narzędzie do wyszukiwania danych, które umożliwia użytkownikom biznesowym łączenie się z wieloma źródłami danych, tworzenie dokumentacji i pulpitów nawigacyjnych oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji, a także interfejs sieciowy bez dodatkowych elementów, który umożliwia użytkownikom dostęp do analiz w wielu przeglądarkach oraz projektowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie informacji za pośrednictwem doskonałych raportów, dokumentów lub pulpitów.

Dodaj ten komponent, jeśli używasz tego produktu MicroStrategy w swojej organizacji

Mobilność

Mobilność

Za pomocą narzędzia MicroStrategy Mobile organizacje wdrażają mobilne rozwiązania analityczne oraz tworzą wydajne aplikacje dla pracowników, zapewniające natywne, zabezpieczone i zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych doświadczenia.

Dodaj ten komponent, jeśli używasz tego produktu MicroStrategy w swojej organizacji

Identyfikator

Identyfikator

Cyfrowe dane uwierzytelniające w firmowej aplikacji mobilnej, bezpiecznie powiązane z unikatowymi uprawnieniami i prawami dostępu konkretnej osoby, zastępują fizyczne identyfikatory, breloczki i hasła.

Dodaj ten komponent, jeśli używasz tego produktu MicroStrategy w swojej organizacji

Hyper

Hyper

Rozwiązanie HyperIntelligence zwiększa produktywność i sprawia, że funkcje analityczne są dostępne dla każdego użytkownika przez osadzenie kontekstowych spostrzeżeń bezpośrednio w treści wyświetlanej w przeglądarce internetowej.

Dodaj ten komponent, jeśli używasz tego produktu MicroStrategy w swojej organizacji

Zasoby Przedsiębiorstwa
Wybierz źródła danych, których używasz do gromadzenia/przechowywania Inteligentnej analizy danych.
SQL

SQL

SQL jest językiem specyficznym dla danej domeny, używanym w programowaniu i przeznaczonym do zarządzania danymi przechowywanymi w relacyjnym systemie zarządzania bazą danych lub do przetwarzania strumieniowego w relacyjnym systemie zarządzania strumieniami danych.

Przykłady zasobów SQL to IBM DB2, AWS RDS, Oracle, MySQL, Google BigQuery, SAP HANA, Teradata, PostgreSQL i Microsoft SQL Server.

Dodaj ten komponent, jeśli ten rodzaj źródła danych jest używany w Twojej organizacji

MDX

MDX

Multidimensional Expressions (MDX) to język zapytań do analitycznego przetwarzania online (online analytical processing, OLAP) wykorzystującego system zarządzania bazą danych. Podobnie jak SQL, jest to język zapytań dla kostek OLAP. Jest to również język wykorzystywany do obliczeń, a jego składnia jest podobna do formuł w arkuszach kalkulacyjnych.

Przykłady zasobów MDX to Cognos, SAP, Essbase i Microsoft SQL Server.

Dodaj ten komponent, jeśli ten rodzaj źródła danych jest używany w Twojej organizacji

Hadoop

Hadoop

Apache Hadoop to kolekcja oprogramowania typu open source, która ułatwia wykorzystywanie sieci wielu komputerów do rozwiązywania problemów wymagających przetwarzania ogromnych ilości danych i wielu obliczeń. Udostępnia ramowe oprogramowanie do rozproszonego magazynowania i przetwarzania big data za pomocą modelu programowania MapReduce.

Przykłady zasobów Hadoop to Amazon EMR, Cloudera, Hortonworks i MAPR Data Technologies.

Dodaj ten komponent, jeśli ten rodzaj źródła danych jest używany w Twojej organizacji

NOSQL

NOSQL

Baza danych NoSQL udostępnia mechanizm przechowywania i pobierania danych, dla których zastosowano model inny niż tabele relacyjnej bazy danych.

Przykłady zasobów NoSQL to mongoDB, Cassandra, Apache HBASE i MarkLogic.

Dodaj ten komponent, jeśli ten rodzaj źródła danych jest używany w Twojej organizacji

Aplikacje sieciowe

Aplikacje sieciowe

Podczas przetwarzania aplikacja (lub apka) sieciowa oznacza program komputerowy typu klient-serwer, którego klient działa w przeglądarce sieciowej. Typowe aplikacje sieciowe to poczta elektroniczna, handel detaliczny online czy aukcje online.

Przykłady aplikacji sieciowych to SAP, Oracle, Salesforce, Workday, Marketo, Microsoft, Adobe, AWS, Google, Facebook, Twitter, Atlassian, Slack i Cisco.

Dodaj ten komponent, jeśli ten rodzaj źródła danych jest używany w Twojej organizacji

Dostosuj swoją mapę: wyrejestruj wszystkie komponenty obecnie używane w Twojej organizacji.

Zakończ i kontynuuj

Dowiedz się więcej o budowie Intelligent Enterprise.

Pobierz mapę
Dokument

Mapa Intelligent Enterprise

Mapa Intelligent Enterprise ilustruje nasze kompleksowe podejście do dynamicznych procesów w środowisku biznesowym.

The Intelligent EnterpriseTM is closer than you think.

Now that you've completed your assessment, you can begin transforming your business into a more Intelligent Enterprise. With your customized Map of the Intelligent Enterprise you’re able to plot out the critical next steps in the journey.

The Intelligent Enterprise leverages its people, processes, and technology to empower its business to keep pace with an increasingly complex and rapidly evolving landscape. Getting there requires effectively complementing powerful technology with expert technique. Whether you’re looking to enhance your MicroStrategy capabilities with new features and services, or you’re simply interested in exploring the possibilities you can achieve using the Intelligence Platform, we encourage you to print out your map and discuss it with a MicroStrategy expert who can help plan the next phase in your journey.