Mapa Intelligent Enterprise.

Intelligent Enterprise to optymalna organizacja oparta na danych. Wykorzystuje tradycyjnie przeciwstawne siły: zwinność i kontrolę, wygodę i bezpieczeństwo, łatwość używania i funkcjonalność przedsiębiorstwa. Pozwala to wykroczyć poza ramy analityki biznesowej i uzyskać innowacyjny wgląd w zachowanie każdego użytkownika, elementu i partnera. Przyszłościowo nastawione firmy dążą obecnie do uzyskania statusu Intelligent Enterprise. Dlaczego? Ponieważ organizacje tworzące taką inteligentną przewagę nad konkurentami będą dominującą siłą w przyszłości.

Aby to osiągnąć, zacznij tutaj.

Przekształcenie Twojej organizacji w Intelligent Enterprise wymaga odpowiedniej kombinacji technologii, techniki i wizji. Aby ułatwić rozpoczęcie zmian, opracowaliśmy kompleksową mapę Intelligent Enterprise i czteroetapowe podejście:

Oceń zewnętrzne naciski, które wpływają dziś na organizację.

Skataloguj wszystkie zasoby przedsiębiorstwa. Określ, jakich źródeł danych, systemów i zdolności wymagają użytkownicy i poszczególne składniki przedsiębiorstwa.

Upoważnij osoby i zespoły do dostępu do wydajnych narzędzi analitycznych, tworząc jednocześnie podwaliny jednej wersji prawdy.

Rozpocznij swoją podróż naprzód. Wdrażaj, buduj, uruchamiaj i rozwijaj inteligentne aplikacje, pokonując kolejne etapy.

Poznaj mapę:

Siły zewnętrzne
Możliwości technologiczne
 • Techniki komputerowe w chmurze
 • Nauczanie maszynowe
 • Komputery mobilne
 • Blockchain
 • Big Data
 • Internet Rzeczy
 • Tożsamość cyfrowa
Innowacyjni gracze na rynku
 • Apple
 • Amazon
 • Google
 • Facebook
 • Alibaba
 • Twitter
 • Microsoft
Siły zewnętrzne
Wymagania prawne
 • Prywatność i bezpieczeństwo danych
 • Reklama i marketing
 • Ład korporacyjny
 • Zatrudnienie i praca
 • Kwestie finansowe
 • Kwestie środowiskowe
 • BHP
Czynniki konkurencyjne
 • Nowi uczestnicy
 • Siła negocjacyjna dostawców
 • Siła negocjacyjna kupujących
 • Groźba produktów zastępczych
 • Intensywność rywalizacji między konkurentami
Zasoby przedsiębiorstwa
Siły zewnętrzne ponad 150 sterowników i bramek
 • SQL
 • MDX
 • Hadoop
 • NoSQL
 • Aplikacje
Centrum Inteligencji
Programy
Rozwój
 • Aplikacje
 • Mobilność
 • Inteligencja
 • Usługi
 • Działy
 • Przedsiębiorstwo
Podstawy
 • Platformy
 • Analityka
 • Administracja
 • Tożsamość
 • Baza danych
 • Systemy
Architektura
Rozwój
Testowanie akceptacji użytkowników (UAT)
Działy
Przedsiębiorstwo
Wdrażanie
 • Amazon Web Services
 • Systemy lokalne
 • Microsoft Azure
 • Alibaba Cloud
 • Century Link
 • Google Cloud
 • IBM Cloud
 • Oracle Cloud
 • Rackspace
 • Docker
 • Kubernetes
 • Vmware
 • Linux
 • Windows
Osoby
 • Dyrektor Inteligencji
 • Architekt aplikacji
 • Architekt Usług
 • Architekt analityki
 • Architekt bazy danych
 • Architekt mobilny
 • Administrator platformy
 • Architekt Tożsamości
 • Administrator systemu
Aplikacje Inteligencji
Użytkownicy
 • Dyrektorzy
 • Kierownictwo
 • Przedstawiciele handlowi
 • Personel
 • Dostawcy
 • Podmioty wpływowe
 • Klienci VIP
 • Klienci
 • Obywatele
Funkcje
 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Obsługa klienta
 • Produkcja
 • Usługi w terenie
 • Finanse
 • Dział kadr
 • Dział informatyczny
 • Utrzymanie obiektu
 • Dostawcy
 • Klienci
Urządzenia
 • Ściana
 • Telewizor
 • Pulpit
 • Sieć Web
 • Tablet
 • Telefon
 • Zegarek
 • Głos
Aplikacje
 • Analityka przedsiębiorstwa
 • Sprawozdania dotyczące przedsiębiorstwa
 • Big Data
 • Eksploracja danych
 • Analityka wbudowana
 • Mobilność przedsiębiorstwa
 • Analityka mobilna
 • Produktywność mobilna
 • Aplikacje zewnętrzne
 • Tożsamość, bezpieczeństwo i komunikacja
 • Telemetria mobilna i IoT
Role
 • Dyrektorzy
 • Użytkownicy biznesowi
 • Analitycy
 • Badacze danych
 • Programiści

Siły zmiany

Każda organizacja musi stawiać czoła naciskom zewnętrznym, które nieustannie kształtują przestrzeń, w której działa. Te naciski wpływają na każdy składnik przedsiębiorstwa — muszą one reagować, aby kontynuować prowadzenie działalności, przyciąganie talentów, obsługę klientów i rozwój.

Zasoby Przedsiębiorstwa

Kompletna platforma inteligencji umożliwia organizacjom pełne wykorzystanie istniejących zasobów danych przedsiębiorstwa — od systemów RDBMS poprzez wielowymiarowe systemy ekspresji (MDX), systemy Hadoop, bazy danych NOSQL oraz źródła danych przechowywane w chmurze.

 • SQL

  IBM DB2
  AWS RDS
  Oracle Database
  MySQL
  Google BigQuery
  SAP Hana
  Teradata
  Postgre SQL
  Microsoft SQL Server
 • MDX

  Cognos TM1
  SAP BI-BW
  Oracle Essbase
  SQL Server
 • Hadoop

  Amazon EMR
  Cloudera
  Hortonworks
  MAPR
 • NOSQL

  Mongo DB
  Cassandra
  MarkLogic
 • Aplikacje

  SAP
  Oracle
  Salesforce
  Workday
  Marketo
  Microsoft
  AWS
  Google
  Facebook
  Twitter
  Cisco
Zobacz wszystkie obsługiwane źródła danych

Platforma Inteligencji

Dążenie do Intelligent Enterprise jest oparte na fundamencie spójnej, nowoczesnej platformy, która przyspiesza tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie aplikacji inteligencji.

Usługi Platformy inteligencji

Zintegrowany zestaw podstawowych usług zasila przemysłową infrastrukturę inteligencji i dostarcza pakiet dodatkowych funkcji, które mogą usprawnić każdą aplikację.

 • Sterowniki i bramy

  Ta rozległa i rozrastająca się biblioteka natywnych bramek i sterowników ułatwia organizacjom wykorzystanie istniejących zasobów przedsiębiorstwa.

 • Usługi Platformy

  Te krytyczne możliwości zapewniają skalowalność, klastrowanie, tolerancję błędów i analitykę platformy. Są to czynniki niezbędne do wdrożenia pakietów aplikacji inteligencji.

 • Usługi aplikacji

  Usługi te umożliwiają deweloperom wzbogacenie ich inteligentnych aplikacji dzięki łatwej integracji zaawansowanych funkcji, takich jak transakcje, współpraca i analiza geoprzestrzenna, bez konieczności stosowania niestandardowych kodów.

Metadane Platformy Intelligence

Platforma następnej generacji wykorzystuje repozytorium metadanych, które indeksuje i abstrahuje dane organizacji do wykresu semantycznego przedsiębiorstwa, pozwalając użytkownikom szybko budować aplikacje kontekstualne i wdrażać je na dowolnym urządzeniu.

 • Schemat

  Platforma zapewnia możliwość tworzenia warstwy współdzielonych obiektów, np. atrybutów, metryk, filtrów itp. Są to składniki, z których można zbudować wspólną wersję prawdziwych danych przedsiębiorstwa, a także dzięki którym można obniżyć łączny koszt eksploatacji.

 • Dane

  Nowoczesna Platforma Inteligencji umożliwia połączenie certyfikowanych, zunifikowanych kolekcji danych, które można opublikować dla projektantów w przedsiębiorstwie i analityków działowych.

 • Aplikacje

  Platforma udostępnia nie tylko raporty analityki biznesowej, umożliwiając tworzenie i wdrażanie aplikacji inteligencji do wykonywania konkretnych działań. Aplikacje te są łączone w pakiety i publikowane dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

 • Bezpieczeństwo

  Aplikacje zapewniają zintegrowane zabezpieczenia przedsiębiorstwa, które są niezbędne do szybkiego opracowania i wdrożenia zindywidualizowanych aplikacji w przedsiębiorstwie.

 • Produkty klienckie

  Korzystając z pełnej gamy produktów klienckich MicroStrategy, organizacje mogą zapewnić funkcje analityczne każdemu użytkownikowi za pomocą interfejsów dostosowanych do jego potrzeb.

Centrum Inteligencji

Aby w pełni wykorzystać potencjał swojej inteligentnej platformy, organizacja powinna stworzyć solidne centrum inteligencji, które wykorzystuje najnowsze sprawdzone rozwiązania oraz usługi szkoleniowe, pomocnicze i konsultingowe do wspomagania rozwoju pracowników i tworzenia programów zapewniających sukces.

 • Programy

  Wdrażając sekwencję programów inteligencji, organizacje mogą przygotować grunt dla udanych wdrożeń, zoptymalizowanych systemów i zadowolonych klientów. Podstawowe programy mogą pomóc organizacjom w projektowaniu, instalowaniu, konfigurowaniu i wdrażaniu zoptymalizowanych architektur Intelligent Enterprise, natomiast programy rozwojowe mogą prowadzić do tworzenia potężnych aplikacji analitycznych i mobilnych aplikacji inteligencji.

 • Architektura

  Intelligent Enterprise potrzebuje elastycznej struktury podstawowej, która może wspierać różne tryby pracy, od wdrożeń w działach, po wdrożenia w całym przedsiębiorstwie, zapewniając jednocześnie wydajność, zarządzanie danymi i bezpieczeństwo.

 • Wdrażanie

  Organizacja przekształcająca się w Intelligent Enterprise musi się dostosować do zmiennych wymagań. Nowoczesna inteligentna platforma zapewnia elastyczność podczas wdrażania wybranej przez nich infrastruktury — od dedykowanych wdrożeń w siedzibie klienta, po wirtualne wdrożenia w chmurze i wszystko między nimi.

 • Osoby

  Do wdrożenia, kontroli i optymalizacji ekosystemu Intelligent Enterprise potrzebny jest zespół o odpowiednich umiejętnościach. Dlatego należy zbudować dedykowane Centrum Inteligencji obsadzone administratorami i architektami, którzy mają specjalistyczne umiejętności w określonych aspektach wdrożenia. Szkolenia i edukacja to klucz do budowy zespołu o wymaganych umiejętnościach.

Aplikacje Inteligencji

Kompletna inteligentna platforma jest podstawą struktury wdrażania aplikacji inteligencji, które zwiększają możliwości każdego pracownika, partnera, klienta i zleceniodawcy. Jak? Wspierając samoobsługową eksplorację danych i dostarczanie aplikacji dla działów i całego przedsiębiorstwa.

 • Role

  Kompletna platforma powinna wspierać każdą rolę użytkownika, począwszy od kadry kierowniczej i użytkowników biznesowych zaangażowanych w samoobsługową eksplorację danych, do analityków i informatyków budujących aplikacje analityczne i mobilne dla swoich działów, po deweloperów tworzących wyspecjalizowane aplikacje inteligencji dla całego przedsiębiorstwa.

 • Aplikacje

  Nowoczesne organizacje wymagają szeregu możliwości przeznaczonych dla przedsiębiorstw, takich jak m.in. analityka big data, eksploracja danych, telemetria mobilna, zautomatyzowane sprawozdania. Prawdziwa platforma przedsiębiorstwa zapewnia wszystkie te elementy, umożliwiając organizacjom szybkie wdrożenie szeregu niestandardowych aplikacji, które zapewniają odpowiedni wgląd w sytuację wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa.

 • Urządzenia

  Obecnie użytkownicy oczekują dostępu do wglądu w dane niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Kompletna platforma udostępnia aplikacje dla szerokiej gamy urządzeń klienckich, umożliwiając użytkownikom korzystanie z rozwiązań analitycznych na urządzeniach najlepiej dostosowanych do konkretnej roli i przepływu pracy.

 • Funkcje

  Kompletna platforma powinna wspierać role użytkowników we wszystkich funkcjach organizacyjnych — od operacji, przez marketing, sprzedaż, finanse, IT, HR i inne. Za sprawą infrastruktury i możliwości obsługi rozproszonej analityki w poszczególnych działach organizacje pozwalają na działanie użytkownikom we wszystkich pionach, a przy tym upewniają się, że wszyscy korzystają z jednej wersji wiarygodnych danych.

 • Użytkownicy

  Analitycy biznesowi chcą prowadzić eksploracje danych na bieżąco, natomiast konsumenci, tacy jak dyrektorzy czy kierownicy, potrzebują dostępu do aplikacji opartych na certyfikowanych danych przedsiębiorstwa. Prawdziwa Platforma Inteligencji umożliwia organizacjom spełnienie potrzeb obu grup — i wszystkich pośrednich.

Uzyskaj mapę prowadzącą do Intelligent Enterprise.

Rozpocznij dziś transformację w optymalną organizację opartą na danych.

Zasoby podstawowe

Obejrzyj film
Film

Światowe przemówienie programowe na rok 2018

Obejrzyj światowe przemówienie programowe na rok 2018 wygłoszone przez Dyrektora Generalnego Michaela Saylora, aby poznać sposób działania Intelligent Enterprise.

Pobierz mapę
Dokument

Mapa Intelligent Enterprise

Mapa Intelligent Enterprise ilustruje nasze kompleksowe podejście do dynamicznych procesów w środowisku biznesowym.

Pobierz mapę
Dokument

Mapa Intelligent Enterprise dla dyrektora finansowego

Ta mapa prezentuje Intelligent Enterprise w kontekście nowoczesnego działu finansowego.

Pobierz mapę
Dokument

Mapa Intelligent Enterprise dla dyrektora kadrowego

Ta mapa prezentuje Intelligent Enterprise w kontekście nowoczesnego działu kadr.

Rozpocznij transformację.

Jesteś bliżej Intelligent Enterprise, niż myślisz.