Nakreśl drogę prowadzącą do Inteligentnego Przedsiębiorstwa

Umożliw swojemu przedsiębiorstwu osiągnięcie wyższego poziomu analityki i mobilności poprzez ustanowienie wzorców transformacji działalności z użyciem czołowych technologii w branży i metod opracowanych przez firmę MicroStrategy.

Prawdziwie Inteligentne Przedsiębiorstwo holistycznie wykorzystuje połączoną siłę ludzi, procesów i technologii, by nadążyć za coraz bardziej złożonym i szybko ewoluującym krajobrazem konkurencyjnym. Organizacje osiągające ten poziom wyrafinowania mogą dominować w przyszłości, a te, które tego poziomu nie osiągną, pozostaną w tyle.

Dotarcie do tego poziomu wymaga efektywnego uzupełniania czołowych światowych technologii o wyjątkowe techniki, tak aby umożliwić przetrwanie firmy w świecie opartym na danych. Firma MicroStrategy zachęca zarówno swoich klientów chcących poszerzyć możliwości o nowe funkcje i usługi, jak i osoby chcące dowiedzieć się więcej o możliwościach wynikających z oferty firmy MicroStrategy do złożenia prośby o analizę Inteligentnego Przedsiębiorstwa, która pomoże w zrozumieniu, jak partnerstwo z firmą MicroStrategy może ułatwić transformację.

Zasoby