Rozwiązania dla przemysłu spożywczego

Firmy będące częścią przemysłu spożywczego, takie jak producenci, sprzedawcy i sieci restauracji, stoją w obliczu pewnych, właściwych dla nich, wyzwań. Kluczem do kontrolowania kosztów i unikania psucia się produktów jest optymalizacja stanów magazynowych i łańcuchów zaopatrzeniowych. Jednakże stale zmieniające się preferencje konsumentów oraz trendy związane z żywieniem utrudniają precyzyjne prognozowanie popytu. Ponadto bezpieczeństwo żywności oraz czynniki prawne utrudniają sytuację w przemyśle spożywczym. Inteligentne Przedsiębiorstwo odnosi się do tych wyzwań przy wykorzystaniu analityki danych.

Działalność Centrum Dystrybucji

Zapewnij kierownikowi centrum dystrybucji możliwość usprawnienia pracy magazynu i lepszej współpracy z pracownikami.

Cyfrowa karta stałego klienta

Przekształcaj i personalizuj doświadczenia użytkowników w ramach różnych kanałów kontaktu z klientami.

Kontrole sklepów i restauracji

Usprawnij procesy kontroli i audytów za pomocą aplikacji, które dają możliwość mobilnego wprowadzania danych na terenie obiektu i szybkie udostępnianie informacji.

Vendor Portal

Zapewnij firmom i sprzedawcom detalicznym z sektora CPG (produkty pakowane dla konsumenta) bieżące, cenne informacje biznesowe, aby poprawić współpracę, zwiększyć wydajność i obniżyć marnotrawstwo.

Zarządzanie zakładami produkcyjnymi

Zapewnij manadżerom zakładów lepsze zarządzanie wydajnością linii produkcyjnych, potwierdzanie zgodności z przepisami, zapewnianie jakości produktów oraz nadzorowanie ich pracowników.

Analiza finansowa

Zoptymalizowanie zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa i procesem tworzenia sprawozdań finansowych oraz zapewnienie kierownictwu stałego dostępu do kluczowych danych.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Pomóż zminimalizować opóźnienia, zwiększyć wydajność i zmaksymalizować zyski, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w działanie łańcucha dostaw.

Analiza produktów

Analizuj i śledź aspekty produktów, takie jak rozwój, jakość, zyskowność i odpady.

Analiza danych o klientach

Wykorzystaj zaawansowane analityki, aby lepiej zrozumieć zmieniające się preferencje konsumentów, budować lojalność wobec marki i napędzać wzrost przychodów.

Produktywność sprzedaży

Pomóż zwiększyć produktywność i wydajność zespołów ds. sprzedaży z sektora produktów CPG (produkty pakowane dla konsumenta), zapewniając im natychmiastowy dostęp do kluczowych systemów i informacji.

Analiza marketingu i promocji

Optymalizuj promocje i czynnie dostosowuj kampanie marketingowe, aby zwiększyć ich skuteczność.

Zarządzanie działalnością

Zapewnij manadżerom wgląd w czasie rzeczywistym w działalność i wydajność, aby mogli podejmować lepsze decyzje i natychmiast reagować na problemy.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Zapewnij pracownikom bezpieczny dostęp do biur i informatycznych systemów firmy, wdrażając system wieloskładnikowego uwierzytelniania wykorzystujący smartfony.

Działalność Centrum Dystrybucji

The Challenge

Ze względu na ryzyko psucia się produktów, centra dystrybucji w przemyśle spożywczym muszą działać niezwykle sprawnie. Dlatego też kierownicy centrów dystrybucji potrzebują narzędzi, które umożliwią im natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji.

The Solution

Aplikacje MicroStrategy Mobile zapewniają kierownictwu dostęp do informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania centrami dystrybucji, bez konieczności wychodzenia z magazynu. Korzystając z aplikacji, kierownicy mogą skanować kody kreskowe w poszukiwaniu szczegółów produktu, inicjować wycofywanie towarów z magazynu oraz proaktywnie dostosowywać proces wysyłki i odbioru – a wszystko to za pomocą jednego urządzenia mobilnego. Aby pomóc w poprawie bezpieczeństwa i przestrzeganiu przepisów, mogą natychmiast uzyskać obraz dotyczący zagrożeń w miejscu pracy lub problemów z jakością produktów i przesłać go do odpowiedniego systemu. Dzięki dostępowi do dashboardów i raportów w czasie rzeczywistym manadżerowie mogą skuteczniej monitorować produktywność, usprawniać działalność i zmniejszać ryzyko psucia się produktów. Dzięki aplikacji, która uwalnia ich od zaplecza biurowego, kierownicy mogą pozostawać w magazynie, aby bezpośrednio rozmawiać z pracownikami i zarządzać nimi. Korzystając z aplikacji, przełożeni mogą rejestrować rozmowy ze swoimi pracownikami oraz monitorować ich obecność, szkolenia, bezpieczeństwo i jakość pracy. Komentarze mogą być wprowadzane bezpośrednio do aplikacji, a pracownicy mogą potwierdzić, że rozmowy odbywały się z wykorzystaniem przechwytywania podpisu, co zwiększa ich odpowiedzialność.

Działalność Centrum Dystrybucji

Cyfrowa karta stałego klienta

The Challenge

Współcześni klienci wychowani na technologiach cyfrowych oczekują spójnej i spersonalizowanej obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z daną marką. Dlatego też, aby odnieść sukces, firmy z branży spożywczej muszą najpierw uzyskać jednolity obraz swoich klientów, aby lepiej zrozumieć ich zachowania i preferencje.

The Solution

Mobilna platforma identyfikacyjna MicroStrategy Usher zapewnia firmom jednolity obraz każdego klienta. Jest to możliwe dzięki zapisaniu tożsamości każdego klienta jako cyfrowego identyfikatora w aplikacji mobilnej, który wiąże profil użytkownika z interakcjami z marką – od zakupów online po wizyty w sklepie. W efekcie firmy mogą uzyskać pełny obraz każdego ze swoich klientów. Detaliści mogą wykorzystać zaawansowane systemy analityczne back-end rozwiązania Usher w celu połączenia danych dotyczących klientów, sprzedaży i marketingu oraz stworzenia dashboardów, które zapewniają wgląd w preferencje i zwyczaje klientów w czasie rzeczywistym. Przy wykorzystaniu tych narzędzi firmy mogą opracować spersonalizowaną obsługę we wszystkich kanałach komunikacji oraz pomóc w zabezpieczeniu transakcji. Gdy klient wejdzie do sklepu, platforma Usher może na przykład aktywować wysyłkę specjalnego kuponu lub spersonalizowaną promocję. Ponadto jeśli klient zadzwoni do działu obsługi klienta, przedstawiciel może potwierdzić jego tożsamość za pomocą czasowego kodu, który zostanie wyświetlony w aplikacji Usher.

Cyfrowa karta stałego klienta

Kontrole sklepów i restauracji

The Challenge

Inspektorzy sklepów i restauracji poświęcają zbyt dużo czasu przy arkuszach i nie mogą aktualizować systemów, będąc w terenie — procesy związane z audytami są przez to powolne, mało wydajne i zajmują dużo czasu.

The Solution

Aplikacje inspekcyjne platformy MicroStrategy Mobile zmniejszają ilość pracy związanej z papierową dokumentacją i czasochłonnej obsługi arkuszy — dzięki temu audytorzy mogą używać najaktualniejszych danych. Rozwiązania te wykorzystują formularze transakcyjne, które umożliwiają inspektorom przesyłanie danych bezpośrednio za pomocą swoich aplikacji, gdy przebywają na miejscu. Mogą natychmiast omówić wyniki kontroli z manadżerami sklepów/restauracji i przeznaczyć więcej czasu na szkolenie zespołów w sklepie. Aplikacje te zapewniają audytorom także przeglądanie historii i analiz audytów dla sklepów na ich obszarze oraz w całej sieci, a dzięki informacji o lokalizacji mogą zaplanować kolejność odwiedzania sklepów. Usprawniając proces kontroli sieci sklepów spożywczych i restauracji, mogą zwiększyć wydajność audytów, ulepszyć wewnętrzną komunikację oraz poprawić produktywność i zyski.

Kontrole sklepów i restauracji

Vendor Portal

The Challenge

Bez dostępu do wywiadu biznesowego w czasie rzeczywistym, dostawcy i handlowcy z sektora CPG nie mają bieżącego wglądu, którego potrzebują do skutecznego komunikowania się, negocjowania i zwiększania obrotów sprzedaży.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia odpowiednie i bieżące dane producentom i handlowcom z sektora CPG, pielęgnując współpracę, która pomaga zwiększyć skuteczność, kontrolować koszty i poprawić wydajność sprzedaży. Dzięki platformie MicroStrategy dostawcy i handlowcy z sektora CPG mają bezpieczny, wspólny obraz bieżących danych dotyczących wydajności sprzedaży według produktu i kategorii, zapasów, zyskowności, łańcucha dostaw i promocji. Sprzedawcy detaliczni kontrolują dane, które poszczególni dostawcy mogą przeglądać, a dostawcy otrzymują narzędzia do osiągnięcia lepszych wyników dla swoich produktów i kategorii. Rozwiązania te pomagają także dostawcom anonimowo porównywać swoją wydajność z konkurencją, zarządzać prognozami w zakresie produktów i lepiej zrozumieć, w jaki sposób mogą skuteczniej używać funduszy na promocje. Dzięki jednej wersji prawdy handlowcy mogą także skutecznie komunikować się w ciągu sezonu z dostawcami, co usprawnia proces negocjacji.

Vendor Portal

Zarządzanie zakładami produkcyjnymi

The Challenge

Manadżerowie zakładów produkcyjnych są odpowiedzialni m.in. za nadzorowanie pracy hali produkcyjnej oraz dbanie o bezpieczeństwo pracowników. Gdy muszą wrócić do biura, aby uzyskać dostęp do sprawozdań i wprowadzać dane do systemów, utrudnia im to skuteczne zarządzanie halą produkcyjną.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia manadżerom narzędzia, których potrzebują do rozwiązywania wyjątkowych problemów związanych z prowadzeniem zakładu produkcji żywności i napojów. Dzięki platformie MicroStrategy Mobile manadżerowie produkcji mogą łatwo uzyskać dostęp do bieżących sprawozdań, aby analizować koszty, śledzić materiały i rozważać alternatywne scenariusze wpływające na produkcję — wszystko z poziomu smartfona lub tabletu. Wyposażeni w możliwości trybu write-back mogą wprowadzać informacje dotyczące zapasów i kontroli jakości, przechwytywać podpisy i wyrażać zgody, będąc w ruchu. Manadżerowie hali i pracownicy mogą przeglądać intuicyjne dashboardy, aby wizualizować dane i podejmować szybkie decyzje w celu skrócenia czasu odbioru, przetwarzania i realizacji zleceń. Ponadto alerty oparte na wartościach progowych pomagają manadżerom szybko identyfikować potencjalne problemy, takie jak nagłe zmiany temperatury w obiekcie, starzejące się zapasy oraz problemy związane z jakością. Aplikacje te są także wydajnym narzędziem do zarządzania pracownikami. Manadżerowie mogą rejestrować rozmowy ze swoimi pracownikami dotyczące ich frekwencji, szkoleń, bezpieczeństwa i jakości pracy. Komentarze mogą być wprowadzane bezpośrednio do aplikacji, a pracownicy mogą potwierdzić, że rozmowy odbywały się z wykorzystaniem przechwytywania podpisu, co zwiększa ich odpowiedzialność.

Zarządzanie zakładami produkcyjnymi

Analiza finansowa

The Challenge

Firmy z branży spożywczej borykają się często z trudnościami w utrzymywaniu różnych narzędzi do sprawozdawczości finansowej i potrzebują rozwiązań analitycznych przystosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, które mogą obsługiwać duże, złożone zbiory danych oraz zapewniają ich spójność.

The Solution

Analizy finansowe i rozliczalność to kluczowe aspekty prowadzenia każdej firmy produkującej żywność i napoje. Rozwiązania z zakresu analiz finansowych MicroStrategy przystosowane do potrzeb przedsiębiorstw pomagają pracownikom, takim jak manadżerowie lub analitycy, wydajnie zarządzać codziennymi działaniami, podejmować lepsze decyzje strategiczne oraz produktywnie współpracować z innymi. Aplikacje te łatwo integrują dane z wielu różnych źródeł i pozwalają użytkownikom na bezproblemowy dostęp do analityki i informacji finansowych na temat, między innymi, produktów, klientów i operacji. Grupy biznesowe mogą szybciej identyfikować możliwości i podejmować w odpowiednim czasie ukierunkowane działania, korzystając z zaawansowanych funkcji wizualizacji danych. Użytkownicy aplikacji mają dostęp do bezpiecznego, spersonalizowanego widoku informacji finansowych, który jest najbardziej odpowiedni dla pełnionej przez nich roli. Wykorzystując aplikacje, organizacje mogą nie tylko osiągnąć znaczny wzrost produktywności, ale także zaoszczędzić znaczne sumy na kosztach papieru.

Analiza finansowa

Zarządzanie łańcuchem dostaw

The Challenge

Producenci żywności i napojów oraz łańcuchy sklepów spożywczych i restauracji muszą stale eliminować opóźnienia i niewydajne procesy ze swoich łańcuchów dostaw w celu uniknięcia psucia się produktów oraz wyczerpywania zapasów.

The Solution

Platforma MicroStrategy daje firmom z branży żywności i napojów natychmiastowy wgląd w całkowitą kondycję i stan swoich łańcuchów dostaw dzięki kluczowym wskaźnikom KPI oraz alertom opartym na wartościach progowych, które są konieczne do podejmowania szybkich decyzji. Aplikacje i sprawozdania skupiające się na działalności centrum dystrybucyjnego i/lub produkcyjnego umożliwiają organizacjom lepsze zarządzanie przepływem pracy linii produkcyjnych, procesami odbioru i wysyłki oraz kosztami działalności. Rozwiązania te zapewniają firmom także wgląd we wskaźniki KPI dotyczące kosztów transportu, wysłanych jednostek, procentowego zapełnienia ciężarówek oraz wydajności kierowców. Zapewniając szczegółowy wgląd w dokładność faktur dostawcy, dostawy na czas oraz współczynniki realizacji zamówień, aplikacje te umożliwiają organizacjom nawiązywanie partnerstw ze swoimi dostawcami w celu usprawnienia wydajności. Firmy mogą regulować swoją działalność w nawet większym stopniu, używając alertów opartych na wartościach progowych dla wąskich gardeł na linii produkcyjnej, wyczerpanych zapasów produktów lub towarów, które trzeba wysłać szybciej. Ponadto analityka predykcyjna umożliwia organizacjom zbilansowanie podaży za pomocą hipotetycznych scenariuszy oraz prognozowanie zapotrzebowania w oparciu o historyczne informacje i trendy. Za pomocą tego wglądu w czasie rzeczywistym firmy z branży żywności i napojów mogą podejmować świadome, celowe kroki w kierunku obniżenia kosztów transportu, zoptymalizowania poziomów zapasów, usprawnienia procesów centrów produkcji/dystrybucji oraz poprawienia wydajności dostawców i lepszego negocjowania z nimi.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Analiza produktów

The Challenge

Kluczem do kontroli kosztów i unikania psucia się produktów w przypadku działów zaopatrzenia jest optymalizacja stanów magazynowych i łańcuchów dostaw.

The Solution

Rozwiązania Microstrategy Analytics pomagają firmom z branży żywności i napojów optymalizować sposoby pozyskiwania, opracowywania, kupowania, rozmieszczania produktów i ustalania ich cen. Te wydajne narzędzia zapewniają działom zaopatrzenia wgląd, którego potrzebują do dostosowywania ofert i poziomu stanów magazynowych w oparciu o lokalne potrzeby oraz minimalizowania kosztów żywności i odpadów. Sprawozdania oparte na wyjątkach, które przedstawiają wartości, takie jak najlepiej i najgorzej sprzedające się produkty, zapewniają manadżerom kategorii wczesne zauważenie problemów i natychmiastowe zmodyfikowanie przyszłych zamówień, dostosowanie cen oraz negocjowanie z dostawcami. Kompleksowe i intuicyjne dashboardy ułatwiają użytkownikom zrozumienie tego, jak skuteczne są różne promocje, zwiększanie świadomości marki i tworzenie kategorii biznesowych. Ponadto rozwiązania te umożliwiają manadżerom kategorii ocenę kosztów poszczególnych formuł, wydajności dostawców, jakości produktów oraz zgodności z przepisami z zakresu żywności. Dzięki tym narzędziom działy zaopatrzenia mają wgląd, którego potrzebują, aby wzmocnić swoje oferty produktów i zwiększyć zyski.

Analiza danych o klientach

The Challenge

Firmy z branży spożywczej miewają trudności z uzyskaniem pełnego obrazu swoich klientów i nie rozumieją ich unikalnych profili i preferencji.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy pomagają firmom zrozumieć dane klientów pochodzących ze wszystkich kanałów, dzięki czemu mogą być na bieżąco z potrzebami rynku i aktywnie podejmować działania mające na celu poprawę wyników finansowych. Korzystając z zaawansowanej analityki, użytkownicy mogą wizualizować wzorce zakupów i analizować profile klientów na podstawie czynników takich jak płeć, wiek i historia zakupów, a także odpowiednio grupować klientów do programów marketingowych. Dzięki takiemu wglądowi organizacje mogą tworzyć bardziej ukierunkowane promocje, dostosowywać asortymenty sklepów do potrzeb konkretnych klientów oraz dopasować do nich opcje menu i ceny. Dzięki wydajnym narzędziom do eksploracji danych analitycy mogą przeprowadzać analizy koszyka dóbr i usług w celu udoskonalenia planogramów i strategii promocyjnych. W rezultacie firmy produkujące żywność i napoje mogą zwiększyć swoją zdolność do utrzymywania klientów i ich lojalność.

Analiza danych o klientach

Produktywność sprzedaży

The Challenge

Najczęściej używane systemy sprzedaży nie zapewniają pełnego obrazu danych klienta ani analitycznego wglądu, potrzebnych zespołom ds. sprzedaży do odniesienia sukcesu.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia producentom żywności i napojów wydajne rozwiązania usprawniające procesy analityczne oraz sprzedaż mobilną, które pozwalają sprzedawcom wydajniej pracować w terenie. Przedstawiciele handlowi z sektora CPG (produkty pakowane dla konsumenta) wyposażeni w wydajne aplikacje mobilne mają dostęp w czasie rzeczywistym do danych dotyczących sprzedaży i analityki — umożliwia im to wykonywanie bardziej precyzyjnych prognoz oraz identyfikowanie, w obrębie swoich klientów, potencjalnych okazji do sprzedaży produktów towarzyszących. Aplikacje te umożliwiają analizowanie produktów promocyjnych wyróżnionych w sklepach, porównywanie wyników do wytycznych oraz robienie i przesyłanie zdjęć. Przedstawiciele handlowi mogą uzyskać dostęp do informacji na temat wydajności sklepu i zaproponować sprzedawcom detalicznym promocje dla mało popularnych produktów. Rozwiązania te zapewniają także przedstawicielom handlowym treści multimedialne, takie jak prezentacje i filmy dotyczące produktów służące do zwiększenia wartości rozmów z klientami. Dostęp offline i możliwości mobilnego trybu write-back zapewniają przedstawicielom handlowym aktualizowanie informacji i prognoz dotyczących klienta, tworzenie ofert sprzedaży oraz rejestrowanie informacji dotyczących spotkań z dowolnego miejsca — nawet jeśli nie mają dostępu do Internetu. Oznacza to, że przedstawiciele handlowi nie muszą czekać do zakończenia dnia, aby ukończyć prace administracyjne, i mogą przeznaczyć więcej energii na prowadzenie interesów.

Watch the video

Analiza marketingu i promocji

The Challenge

Kluczem dla restauracji, sieci sklepów spożywczych oraz producentów CPG, którzy chcą zwiększyć swój udział w rynku, jest zmaksymalizowanie zwrotu z inwestycji w marketing, reklamy i promocje handlowe.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga firmom z przemysłu spożywczego analizować dane z wielu źródeł, aby mogły zmaksymalizować wartość swoich inwestycji w marketing i promocje. Używając kompleksowych dashboardów i sprawozdań, organizacje mogą uzyskać informacje o zachowaniach klienta w zakresie zakupów podczas promocji, historii transakcji, członkostwie w programach lojalnościowych oraz analizę koszyka dóbr i usług. Ten wartościowy wgląd daje restauracjom i sieciom sklepów spożywczych możliwość lepszego zarządzania działaniami w zakresie reklam, cen i planogramów sklepów. Ponadto marketingowcy mogą wykorzystać analitykę w czasie rzeczywistym, aby na bieżąco dostosowywać kampanie i zwiększać ich skuteczność. Rozwiązania MicroStrategy pomagają także producentom CPG lepiej zarządzać wydatkami w zakresie marketingu i promocji handlowych. Oprócz tego, że rozwiązania te zapewniają wgląd w wydajność, pomagają one także producentom ukierunkować promocje w sklepach. Na przykład: używając aplikacji mobilnej, przedstawiciele marki mogą upewnić się, że sprzedawca detaliczny trzyma się wytycznych w zakresie prezentacji promocji. Narzędzia te wykorzystują formularze transakcyjne, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie danych, sporządzanie notatek i robienia zdjęć związanych z prezentacją — wszystko to z poziomu aplikacji. W wyniku tego producenci CPG dbają o skuteczne wykorzystanie wydatków na promocje handlowe.

Analiza marketingu i promocji

Zarządzanie działalnością

The Challenge

Manadżerowie restauracji i sklepów starają się ograniczać koszty, zwiększać poziom sprzedaży, zapewniać znakomitą obsługę klienta oraz dbać o jakość jedzenia. Aby skrócić czas spędzony w biurze, potrzebują kompletnego rozwiązania dla wszystkich swoich potrzeb w zakresie informacji.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga manadżerom sklepów i restauracji uzyskać szybki dostęp w czasie rzeczywistym do informacji z zakresu sprzedaży, zapasów i klientów, tak aby mogli analizować trendy wśród kupujących, oceniać sukces promocji i porównywać swoją wydajność z konkurencją. Aplikacje te dają manadżerom jedno rozwiązanie dla wszystkich potrzeb w zakresie informacji — zapewniają dostęp do dokumentów dotyczących szkoleń, informacji o bezpieczeństwie żywności, komunikacji korporacyjnej, dokumentów, kart wyników, najlepszych praktyk biznesowych, ocen klientów itd. Inteligentne alerty wysyłane w oparciu o dane pomagają zagwarantować, że personel sklepu skupia się na reagowaniu na problemy o wysokim priorytecie związane z wyczerpaniem zapasu produktów, zarządzaniem pracą lub datami upłynięcia ważności produktów. Mobilne funkcje dokonywania odpisów umożliwiają użytkownikom aplikacji podejmowanie działań na podstawie uzyskanych informacji bezpośrednio ze sklepu — wpływa to na oszczędność wartościowego czasu i zwiększenie dochodów. Te kompleksowe i przyjazne dla użytkownika aplikacje pomagają manadżerom podejmować lepsze decyzje, zwiększać produktywność, poprawiać obsługę klientów, szkolić pracowników i podnosić poziom sprzedaży.

Watch the video

Cyfrowy identyfikator pracownika

The Challenge

Wiele firm z branży spożywczej stosuje osobne metody uwierzytelniania, ograniczające dostęp do fizycznych miejsc pracy i systemów informatycznych. Takie fragmentaryczne podejście do zarządzania tożsamością i kontroli dostępu utrudnia zarządzanie bezpieczeństwem i produktywnością w całej organizacji.

The Solution

Mobilna platforma identyfikacyjna MicroStrategy Usher ułatwia organizacjom zarządzanie dostępem pracowników do określonych obiektów korporacyjnych i systemów informatycznych oraz kontrolowanie go. Korzystając z platformy Usher, firma może wydać każdemu pracownikowi bezpieczny identyfikator cyfrowy i przesłać go za pomocą aplikacji na smartfony. Dzięki niemu pracownicy mogą otwierać drzwi i bramy, po prostu podchodząc do nich lub naciskając odpowiedni przycisk na ekranie swojego smartfona. Rozwiązanie Usher zapewnia również wysoce konfigurowalne i wygodne funkcje uwierzytelniania wieloskładnikowego, obejmujące powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Dzięki bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami obiektów i aplikacjami mobilnymi Usher zapewnia użytkownikom swobodę poruszania się po całej firmie.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Wiodący klienci z przemysłu spożywczego ufają platformie MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?