Rozwiązania dla opieki zdrowotnej

Branża opieki zdrowotnej przechodzi ogromne zmiany wynikające z reform przepisów, postępów technologicznych i gwałtownego wzrostu ilości danych – stwarza to nowy poziom odpowiedzialności oraz presję konkurencji dla dostawców usług. W odpowiedzi na to wiodące organizacje z branży opieki zdrowotnej przekształcają się w Inteligentne Przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniom platformy MicroStrategy, co podnosi ich wydajność operacyjną, rozszerza zasięg interesów, poprawia jakość opieki oraz zapewnia wyjątkową opiekę dla pacjentów.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Aplikacja, która daje nabywcom dogłębny wgląd w koszty, poziomy usług oraz wydajność konkurencyjnych dostawców, aby mogli negocjować najlepszą wartość dostaw i usług.

Wydajność szpitala

Oceniaj wydajność pod kątem konkurencyjnych organizacji i pomagaj ujawniać niedociągnięcia w wydajności operacyjnej, jakości opieki oraz zadowoleniu pacjentów.

Optymalizacja cyklu przychodów

Odkrywaj anomalie w przepływie pieniędzy, usprawnij przetwarzanie roszczeń i zmniejsz obciążenie raportowania z zakresu płac względem wydajności oraz księgowości obejmującej koszty.

Działalność szpitala

Zmobilizuj wewnętrzne przepływy pracy, aby zwiększyć produktywność, usprawnić wykorzystanie ograniczonych zasobów kliniki i służb ratunkowych oraz zmniejszyć czas oczekiwania pacjentów.

Cyfrowe identyfikatory personelu

Przydzielanie identyfikatorów cyfrowych lekarzom i personelowi klinicznemu pomaga w zabezpieczeniu obiektów szpitalnych, ogranicza dostęp do poufnych informacji o pacjencie i umożliwia skuteczny monitoring aktywności w placówce.

Wydajność lekarzy

Zapewnij lekarzom wyższego szczebla i ich podwładnym wgląd w produktywność i działalność rozliczeniową.

Cyfrowy identyfikator pacjenta

Cyfryzacja opieki medycznej dzięki identyfikatorom pacjentów zapisywanym na smartfonach.

Opieka z wykorzystaniem usług mobilnych

Aplikacje mobilne platformy MicroStrategy umożliwiają firmom z branży opieki zdrowotnej zapewnienie pacjentom najlepszej opieki.

Domowa opieka medyczna skoncentrowana na pacjencie

Aplikacja, która pomaga zespołom domowej opieki medycznej skoncentrowanej na pacjencie obniżyć częstość hospitalizacji, poprawić jakość opieki i doprecyzować wyniki dla pacjentów za pomocą danych rozproszonych w wielu systemach opieki zdrowotnej.

Zarządzanie zdrowiem populacji

Wykorzystując złożone analityki predykcyjne w zakresie dokumentacji EDM, organizacje z branży medycznej mogą oceniać ryzyko pacjenta, aktywnie świadczyć usługi opieki zdrowotnej i poprawić ogólny poziom zdrowia populacji.

Analiza Roszczeń

Aktywnie analizuj proces roszczeń z zakresu opieki zdrowotnej i zarządzaj nim, aby zoptymalizować rekompensaty, obniżyć ryzyko członkowskie oraz zmniejszyć łączne koszty opieki zdrowotnej.

Analiza oszustw i nadużyć

Aplikacja do eksploracji danych dla płatników opieki zdrowotnej, służąca do identyfikowania dostawców oferujących usługi w wysokich cenach oraz dostawców nieprzestrzegających przepisów, a także kosztów ponownego przyjęcia do szpitali wynikających z nieprzyjmowania leków.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

The Challenge

Produkty medyczne, środki farmakologiczne oraz usługi wsparcia niezależnych firm pochłaniają 30–40% budżetu szpitala. Łańcuchy dostaw szpitali są złożone i często odseparowane od innych szpitalnych systemów. Powstałe niewydajne procesy wpływają na wydajność finansową, ograniczają dostępność usług dla pacjentów oraz utrudniają pełne wykorzystanie obiektów generujących zyski.

The Solution

Rozwiązania dotyczące łańcuchów dostaw platformy MicroStrategy mogą zoptymalizować sposób, w jaki szpitale porównują ceny — umożliwia to przedstawicielom interakcję z klientami, eksplorowanie ich danych w czasie rzeczywistym oraz szybkie identyfikowanie elementów, na których mogą zaoszczędzić pieniądze, dostosowując wzorce kupowania. Używając rozwiązań MicroStrategy, szpitale i całe systemy opieki zdrowotnej mogą: • Monitorować w czasie rzeczywistym zużycie zapasów i stany magazynowe w obrębie przedsiębiorstwa • Zbilansować poziomy zapasów pod kątem zapotrzebowania • Oszczędzać w wyniku zakupów dużych ilości • Uzyskać przejrzysty obraz kosztów, poziomów usług i wydajności konkurencyjnych dostawców, aby negocjować najlepszą wartość dla dostaw i usług

Wydajność szpitala

The Challenge

Zgodnie z ankietą z roku 2016 46% konsumentów przebyłoby dalszą drogę, aby otrzymać usługi systemu opieki zdrowotnej rozpoznawanego jako „najlepszy w dziedzinie”.* W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku opieki zdrowotnej szpitale i inne organizacje z sektora opieki zdrowotnej muszą zrozumieć, jakie wyniki osiągają w stosunku do konkurencji w obszarach, takich jak zadowolenie pacjentów, kluczowe miary jakości oraz opłaty za usługi. Źródło: PwC Health Research Institute, grudzień 2015. „Top Health Industry Issues of 2016”

The Solution

Używając rozwiązań MicroStrategy, organizacje z sektora opieki zdrowotnej mogą szybko uzyskać dostęp do danych operacyjnych i publicznych i porównywać je z progami wydajności, normami i celami organizacyjnymi. Dzięki temu wglądowi szpitale mogą szybko odkrywać niedociągnięcia i identyfikować obszary, w których można poprawić wydajność. Na tym ekranie przedstawiono ogólne podsumowanie wydajności szpitala, które umożliwia manadżerom szybką analizę wskaźników KPI oraz trendów związanych z dochodami, zyskownością i zadowoleniem pacjentów (PSAT).

Optymalizacja cyklu przychodów

The Challenge

Ponad 20% amerykańskich szpitali ma ujemne łączne zyski.* Marże szpitali nie są wysokie — zarządzanie przepływem pieniędzy i przyspieszanie płatności oraz odszkodowań jest kluczowe. Dyrektorzy finansowi i osoby odpowiedzialne za cykl przychodów powinni być zgodni w kwestii monitorowania i analizowania wskaźników finansowych, które wpływają na zysk netto. Źródło: Analiza danych z corocznej ankiety stowarzyszenia American Hospital Association, rok 2014, http://www.aha.org/research/reports/tw/chartbook/2016/table4-1.pdf

The Solution

Dzięki platformie Microstrategy Analytics, która koordynuje dane dotyczące rozliczeń, gotówki i przelewów, szpitale mogą skuteczniej monitorować i prognozować wydajność finansową. Rozwiązania te pozwalają manadżerom finansowym śledzić wydarzenia związane z cyklem przychodów i szybko reagować na problemy, takie jak opóźnione refundacje i odrzucone roszczenia. Mogą łatwo dokonać dogłębnej analizy danych dotyczących rozliczeń, aby odkrywać główne przyczyny lub opóźnienia w cyklu przychodów, takie jak nieprawidłowe kodowanie diagnostyczne, niejasności dotyczące uprawnień pacjenta w zakresie ubezpieczenia lub wymaganego współfinansowania. Lekarze także mogą być uwzględnieni w dialogu i uzyskać pewny, spersonalizowany obraz wydajności finansowej.

Optymalizacja cyklu przychodów

Działalność szpitala

The Challenge

Czas zmarnowany w wyniku niewydajnej komunikacji w obrębie przepływów pracy dla opieki zdrowotnej kosztuje przeciętny amerykański szpital 1,75 miliona USD rocznie * Źródło: Ponemon Institute, „The Imprivata Report on the Economic Impact of Inefficient Communications in Healthcare,” czerwiec 2014

The Solution

Placówki służby zdrowia doświadczają zmiennej pojemności. Niedocenianie zapotrzebowania na wizyty i zabiegi może sprawić, że pacjenci będą czekać dłużej, co wpłynie na obniżenie ich zadowolenia oraz postrzegania opieki, natomiast przecenienie zapotrzebowania prowadzi do niewykorzystanego personelu i zbędnych wydatków. Platforma MicroStrategy daje szpitalom możliwość używania danych w czasie rzeczywistym do minimalizowania czasów oczekiwania pacjentów, optymalizowania zasobów szpitala i czynnego przygotowywania się na nagłe wizyty. Dzięki aplikacjom mobilnym MicroStrategy centra medyczne mogą mobilizować kluczowe systemy, tak aby cały personel, od poziomu zarządu po lekarzy z pierwszej linii, był zsynchronizowany – prowadzi to do zwiększonej produktywności, znaczących oszczędności oraz lepszej opieki nad pacjentem.

Cyfrowe identyfikatory personelu

The Challenge

Według danych Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych w 2015 r. w opiece zdrowotnej doszło do 253 przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych, co dotknęło co najmniej 500 osób i łącznie doprowadziło do utraty ponad 112 mln rekordów danych.* Źródło: Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej USA – Biuro Praw Obywatelskich

The Solution

Platforma Usher umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną wydawanie identyfikatorów cyfrowych lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu, dzięki czemu mogą oni bezpiecznie zalogować się do systemów opieki zdrowotnej i uzyskać dostęp do przypisanych im obiektów za pomocą wieloskładnikowego uwierzytelniania opartego na czujnikach zbliżeniowych. Do funkcji bezpieczeństwa zaliczają się również powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidacja bezpośrednia oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Uwierzytelnienie pomaga zabezpieczyć wszystkie poufne dane pacjentów i zapewnia dostęp do dokumentacji wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Usher pomaga również w zabezpieczaniu obiektów, ograniczając fizyczny dostęp do niektórych miejsc w oparciu o indywidualne dane uwierzytelniające oraz udostępnia administratorom w czasie rzeczywistym informacje o lokalizacji, w której znajdują się poszczególni posiadacze identyfikatorów. Taki wgląd pozwala administratorom i pracownikom ochrony skuteczniej monitorować aktywność w placówce.

Cyfrowe identyfikatory personelu

Wydajność lekarzy

The Challenge

Ponieważ sektor medyczny zmierza w kierunku opieki zdrowotnej opartej na wartościach i odchodzi od modelu opłacalnej usługi, organizacje opieki zdrowotnej muszą mieć wgląd w wyniki osiągane przez lekarzy, aby zapewnić ich produktywność i wysoką jakość opieki.

The Solution

Korzystając z rozwiązań MicroStrategy, placówki medyczne mogą eksplorować dane publiczne i wewnętrzne w celu wykrycia nieefektywności lub anomalii w zarządzaniu czasem u swoich lekarzy lub w fakturach. Dzięki dokładniejszemu wglądowi w wydajność, organizacja zajmująca się opieką zdrowotną może dokonać zmian w celu maksymalizacji jakości opieki nad pacjentem. Aplikacja umożliwia skuteczną ocenę zachowań lekarzy w ramach punktów odniesienia, wytycznych i najlepszych praktyk. Zapewnia to większy poziom zrozumienia kluczowych czynników tworzących koszty, jak również umożliwia określenie obszarów wymagających poprawy.

Wydajność lekarzy

Cyfrowy identyfikator pacjenta

The Challenge

W służbie zdrowia zachodzą ogromne zmiany – nacisk ponownie kładzie się na opiekę opartą na wartościach. Organizacje muszą bezpiecznie i skutecznie komunikować się z pacjentami bez względu na ich lokalizację.

The Solution

Platforma Usher zapewnia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną, płatnikom i pacjentom narzędzia do zarządzania opieką medyczną – za pomocą jednej aplikacji. Płatnicy mogą zdigitalizować karty ubezpieczeniowe, a pacjenci zarządzać swoją opieką przez dostęp do informacji medycznych z poziomu aplikacji. Dostawcy mogą zapewnić lepszą opiekę, wykorzystując platformę Usher do digitalizacji harmonogramów, monitorowania terminów wizyt i dzielenia się informacjami. Dzięki temu poufne informacje są bezpieczne i jednocześnie dostępne dla uprawnionych do tego stron. Zdalna, osobista lub mobilna weryfikacja tożsamości klienta ułatwia zabezpieczanie dostępu do dokumentacji medycznej, zapobiega ewentualnym oszustwom związanym z identyfikacją i ogranicza ryzyko wprowadzania błędnych danych do dokumentacji pacjenta.

Cyfrowy identyfikator pacjenta

Opieka z wykorzystaniem usług mobilnych

The Challenge

Według ankiety PwC Health Research z 2016 roku 60% konsumentów byłoby skłonnych, aby wizyta u lekarza odbyła się za pomocą połączenia wideo na urządzeniu mobilnym.* Konsumenci wymagają dzisiaj przejrzystości, wygody i wartości — dostawcy muszą zareagować, znajdując nowe kanały świadczenia usług opieki zdrowotnej. Źródło: PwC Health Research Institute, grudzień 2015. „Top Health Industry Issues of 2016”

The Solution

Rozwiązania mobilne MicroStrategy zapewniają firmom z branży opieki zdrowotnej kluczowe informacje na wyciągnięcie ręki i zapewniają im lepsze świadczenie usług niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Zmobilizowani lekarze i pielęgniarki mogą dokładnie diagnozować choroby, oferować różne terapie i edukować pacjentów zdalnie bez konieczności fizycznej wizyty. Rozwiązania te mogą także wykorzystywać możliwości zdalnego monitorowania i gromadzenia danych, które są dostępne na urządzeniach do noszenia na sobie. Ponadto pacjenci mogą korzystać z aplikacji mobilnych w celu znalezienia najlepszych lekarzy i szpitali dla danego zabiegu medycznego, planowania spotkań lub sprawdzenia swoich danych medycznych.

Opieka z wykorzystaniem usług mobilnych

Domowa opieka medyczna skoncentrowana na pacjencie

The Challenge

W modelu zakładu opieki zdrowotnej świadczącego kompleksowe usługi medyczne dzięki skoordynowanej opiece w obrębie ekosystemu usługodawców pacjenci mogą uzyskać wyższy poziom usług po niższych kosztach. Jednakże skoordynowanie danych pacjenta na przestrzeni różnych systemów opieki i zaprezentowanie ich usługodawcom w spójnej formie jest sporym wyzwaniem.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia zespołom domowej opieki medycznej skoncentrowanej na pacjencie wydajne i skuteczne zarządzanie obsługą pacjentów za pomocą dostępu do precyzyjnych i bieżących danych pacjentów ze wszystkich systemów opieki. Umożliwia to usługodawcom podejmowanie działań, które zapewniają mniejszy zakres powielania usług, rzadszą hospitalizację i wyższą jakość opieki oraz lepsze wyniki dla pacjentów. Narzędzia analityczne dla domowej opieki medycznej skoncentrowanej na pacjencie pomagają także śledzić miesięczne koszty oraz wydajność i jakość usług świadczonych przez lekarzy i zespoły opieki. Rozwiązania MicroStrategy wychodzą daleko poza granice spełnienia standardów domowej opieki medycznej skoncentrowanej na pacjencie — użytkownicy mogą uzyskać szczegółowy wgląd w populacje pacjentów, dostęp do użytecznych sprawozdań oraz analizować sprawozdania od poziomu populacji do poziomu poszczególnych pacjentów.

Domowa opieka medyczna skoncentrowana na pacjencie

Zarządzanie zdrowiem populacji

The Challenge

Zarządzanie zdrowiem populacji umożliwia usługodawcom aktywne dokonywanie rekomendacji w zakresie opieki w oparciu o pełny wgląd w historie medyczne pacjentów. Systemy EDM gromadzą ogromne ilości danych pacjentów — wyzwaniem jest predykcyjne analizowanie danych historycznych w celu oceny ryzyka pacjenta oraz rekomendowanie odpowiedniej opieki.

The Solution

Platforma Microstrategy Analytics — opracowana z myślą o aplikacjach z zakresu danych typu big data — może uzyskać zorganizowane i niezorganizowane dane pacjentów z wielu różnych systemów EDM. Dzięki zastosowaniu analityki predykcyjnej w obrębie obszernego zbioru różnych informacji pacjentów (historia medyczna, parametry życiowe, uwagi dla protokołu SOAP, diagnozy, leki, daty szczepień, alergie, dane laboratoryjne, wyniki obrazowania i sprawozdania) aplikacja może określić ryzyko pacjenta i zaproponować wstępny plan działania, np. badanie w domu lub wizyta w miniklinice. Wyniki tej analizy oraz istotne informacje, takie jak ubezpieczenie, dane demograficzne, a nawet dane zaimportowane z osobistych urządzeń medycznych, mogą być przedstawione w ramach dobrze zorganizowanego i wygodnego dashboardu — dzięki temu przeanalizowanie historii pacjenta przez autoryzowanych specjalistów jest bardzo proste. Funkcje takie jak wyskakujące przypomnienia, proste menu oraz przejrzyste interfejsy użytkownika sprawiają, że aplikacja ta wymaga poświęcenia znacznie mniejszej ilości czasu niż papierowe arkusze. W aplikacji mogą być także włączone funkcje transakcyjne, które umożliwiają natychmiastowe zapisanie wszelkich zmian w informacjach z poziomu interfejsu sieciowego lub mobilnego.

Zarządzanie zdrowiem populacji

Analiza Roszczeń

The Challenge

Ubezpieczenie zdrowotne opiera się na zarządzaniu ryzykiem. Jako część procesu analizy roszczeń, plany ubezpieczeń zdrowotnych muszą gwarantować precyzję oceny ryzyka i w ten sposób maksymalizować przepływy rekompensat od organów rządowych i innych podmiotów.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy pomagają ubezpieczycielom wydajnie przetwarzać ogromną liczbę roszczeń za pomocą narzędzi analitycznych, które weryfikują poziomy ubezpieczenia pacjenta i potwierdzają, czy świadczone usługi z zakresu opieki zdrowotnej są zgodne z profilem terapii pacjenta. Ponadto ubezpieczyciele mogą korzystać z analityki predykcyjnej wszystkich danych pacjentów, danych wewnętrznych oraz pochodzących z publicznych źródeł, aby wygenerować dokładne wyniki oceny ryzyka dla pacjentów. Używając tych wyników jako punktów odniesienia, ubezpieczyciele mogą wykazać, że świadczona terapia obniża ryzyko dla pacjenta i pomaga zmniejszyć przyszłe koszty opieki zdrowotnej, upoważaniające ich do rekompensaty od organów rządowych (np. agencja CMS w USA) lub innych płatników. W ten sposób poprawia się jakość usług, a plan opieki zdrowotnej staje się bardziej atrakcyjny dla zainteresowanych osób. Ten konkretny przykład pokazuje aplikację mobilną dla managerów, która podsumowuje ważne wskaźniki KPI i trendy związane z członkostwem, takie jak informacje o tym, czy wydatki na danego członka na miesiąc mieszczą się w przewidywanych normach. Umożliwia ona także managerom zagłębienie się w szczegółowe informacje dotyczące wydajności finansowej, aktywności związanej z członkostwem, jakości opieki oraz zdrowia populacji.

Analiza Roszczeń

Analiza oszustw i nadużyć

The Challenge

Według organizacji Blue Cross oraz Blue Shield Association każda rodzina w USA ponosi każdego roku ponad 800 USD dodatkowych wydatków na koszty opieki zdrowotnej wynikających z oszustw. Koszty roszczeń stale rosną i płatnicy opieki zdrowotnej potrzebują czynnie obniżać je, zarządzając wynikami klinicznymi dla członków.

The Solution

Możliwości eksploracji danych platformy MicroStrategy mogą pomóc płatnikom opieki zdrowotnej w identyfikowaniu dostawców, którzy żądają zbyt wysokich opłat lub zbyt często zlecają drogie zabiegi. Ta aplikacja typu dashboard zawiera informacje o zabiegach i płatnościach dla danego szpitala i porównuje przedstawione należności z należnościami opłaconymi dla każdego zabiegu. Używając interaktywnych filtrów, płatnicy mogą izolować problematyczne obszary i identyfikować dostawców, którym należy dokładniej się przyjrzeć. Aplikacja ta pomaga także identyfikować roszczenia wynikające z ponownych przyjęć w celu przeprowadzenia zabiegów. Wykres Sankeya identyfikuje odrębne profile demograficzne pacjentów oraz częstotliwość ponownych przyjęć według zabiegu. Płatnicy mogą oceniać, którzy członkowie nie przyjmują leków i podejmować czynne działania w celu lepszego zarządzania wynikami klinicznymi.

Analiza oszustw i nadużyć

Czołowe firmy z branży opieki zdrowotnej ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?