Rozwiązania dla sektora wyższej edukacji

Wraz ze wzrostem konkurencji w zakresie studentów, kadry naukowej i funduszy instytucje z sektora wyższej edukacji muszą przekształcić się w Inteligentne Przedsiębiorstwa – wykorzystać moc danych do usprawnienia działalności i poprawienia doświadczeń studentów. Technologie kontroli dostępu oraz reagowania na nagłe sytuacje muszą być oceniane pod kątem wpływu na przestępstwa na terenie kampusu.

Narzędzie do śledzenia rekrutacji

Narzędzie do śledzenia rekrutacji wykorzystuje analitykę jako podstawę dla systemowej zmiany – od strategii informacyjnych po przewidywanie zysków.

Enrollment Optimization (optymalizacja zapisów)

Enrollment Optimization to aplikacje do eksploracji danych, które pomagają uniwersytetom dostosować się do zapotrzebowania wśród studentów podczas planowania oferty kursów.

Academic Advising

System analityczny Academic Advising pomaga śledzić i poprawiać wyniki – od egzaminów wstępnych po studia podyplomowe.

Identyfikator studenta

Identyfikator jest wygodniejszy w obsłudze dla dzisiejszych studentów.

Identyfikator pracownika

Identyfikatory pracowników zapewniają bezpieczny dostęp do systemów informatycznych i obiektów za pomocą cyfrowych identyfikatorów na smartfony.

Dostęp do kampusu i jego bezpieczeństwo

Dostęp do kampusu i jego bezpieczeństwo wiąże się z identyfikowaniem anomalii, reagowaniem na nagłe sytuacje i poprawą zabezpieczeń.

Operation Manager

Operation Manager to aplikacja, która analizuje dane typu big data pochodzące z czujników w celu monitorowania wykorzystania obiektów i wyposażenia.

Vendor Portal

Vendor Portal to dwukierunkowe rozwiązanie w zakresie cyklu życia procesów zaopatrzenia „od zamówienia do odbioru”.

Zarządzanie darowiznami

Zarządzanie darowiznami usprawnia badania i utrzymuje odpowiedzialność finansową.

Rozwój uniwersytetów

Aplikacje wspomagające rozwój uniwersytetów ułatwiają zbieranie funduszy, poprawiając relacje z absolwentami.

Narzędzie do śledzenia rekrutacji

The Challenge

Uniwersytety oraz inne uczelnie wyższe każdego rodzaju i wielkości zawsze dążą do zrekrutowania i utrzymania znakomitych studentów. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób przeprowadzić kampanię informacyjną lub których studentów przyjąć oraz którym zaoferować stypendia, należy dogłębnie zrozumieć kategorie studentów, którzy ubiegają się o przyjęcie – oraz to którym z nich uda się pomyślnie przejść przez proces rekrutacji i odnieść sukces.

The Solution

Analityka zapewnia władzom uniwersytetów i innych wyższych uczelni nowy model, który zwiększa wydajność organizacyjną oraz proces podejmowania decyzji w zakresie rekrutacji studentów. Dane są kluczem do pomyślnego planowania i rekrutacji – platforma MicroStrategy umożliwia uniwersytetom uzyskanie odpowiedzi na różne pytania dotyczące np. sposobu, w jaki potencjalni studenci i ich rodzice korzystają z kanałów internetowych, lub tego, czy zachodzą istotne zmiany demograficzne. Platforma MicroStrategy oferuje jedną z najbardziej obszernych na rynku bibliotek z zakresu zaawansowanej analityki. Od podstawowych podsumowań do optymalizacji, a nawet przewidywania wyników – użytkownicy mogą w bardzo prosty sposób osadzić miary statystyczne w analityczny przepływ pracy. Dzięki platformie MicroStrategy ważne typy bogatych danych zgromadzonych na temat odwiedzających stronę, aplikantów oraz tych, którzy zdali egzaminy wstępne, mogą pomóc uczelniom w zrozumieniu oczekiwań ludzi oraz odpowiednim ukształtowaniu strategii marketingowej i programu. Dzięki ponad 350 funkcjom dostępnym od ręki pracownicy zespołu rekrutacji mogą pozyskiwać dane i tworzyć bardzo zaawansowane algorytmy statystyczne przy jedynie minimalnej pomocy działu IT. Pomoże to zwiększyć skuteczność każdego cyklu rekrutacji oraz zapewnić, że oferta edukacyjna zaspokoi wymagania instytucji, studentów oraz pracowników.

Enrollment Optimization (optymalizacja zapisów)

The Challenge

Administracja i pracownicy uniwersytetów są często odpowiedzialni za stworzenie i utrzymanie sekcji kursów dla tysięcy studentów w każdym semestrze oraz zapewnienie sal dydaktycznych, które pomieszczą zatwierdzone zajęcia. Oprócz tej ciężkiej pracy, muszą również monitorować poziom zapisów na poszczególne kursy w czasie i ustalać, które kursy powinny być powtarzane lub usuwane, aby sprostać zainteresowaniom i potrzebom studentów.

The Solution

Uczelnie stale wybiegają w przyszłość, planując potrzeby edukacyjne w oparciu o aktualne zachowania i aktywność studentów. Aplikacja MicroStrategy Analytics umożliwia pracownikom administracyjnym i rejestratorom uniwersytetów szybkie i dokładne zapoznanie się z danymi na temat preferencji studentów. Aplikacje MicroStrategy pomagają uczelniom oceniać ogólny stan ich programów akademickich, tak aby można było dostosować je do ogólnych celów uniwersytetu. Pracownicy administracyjni z różnych wydziałów mogą przeciągać i upuszczać kody kursów lub ich nazwy, aby porównać liczbę zapisów w poszczególnych semestrach. Mogą również użyć filtrów do wyszukania danych dotyczących konkretnych wydziałów, aby zrozumieć zależność popularności kursów od ich tematu i prowadzącego oraz wybrać odpowiednią salę dydaktyczną. Dzięki MicroStrategy wykładowcy i pracownicy administracyjni mogą współpracować i identyfikować główne i poboczne kierunki popularne wśród studentów. Dzięki takiemu wglądowi mogą pomóc w ugruntowaniu krótko- i długoterminowej strategii edukacyjnej. Uniwersytety mogą opracowywać bardziej wyspecjalizowane programy i ścieżki edukacyjne będące odzwierciedleniem danych dotyczących zainteresowań studentów.

Enrollment Optimization (optymalizacja zapisów)

Academic Advising

The Challenge

W 2016 r. absolwenci college’u ukończyli szkołę ze średnim zadłużeniem z tytułu kredytów studenckich wynoszącym 37 172 USD.* Ponadto tylko około 40% kandydatów na studia licencjackie w latach 2007–2008 ukończyło studia w ciągu 4 lat od pierwszej rekrutacji.** Czynnikami, które przyczyniły się do tego są m.in. nadmierne kredyty wynikające z transferów lub zmian. W tym środowisku lepsze doradztwo akademickie ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników osiąganych przez studentów. Jednak z ogólnokrajowych sprawozdań własnych szkół wyższych i uniwersytetów wynika, że średnio na każdego doradcę zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w czteroletniej instytucji publicznej przypada około 300 studentów.

The Solution

Uczelnie stale gromadzą dane o swoich studentach. Następnym krokiem jest przekształcenie tych danych w użyteczne informacje, które mogą być wykorzystane do pomocy osobom uczącym się. Dzięki MicroStrategy złożone dane gromadzone przez systemy LMS i SIS można przełożyć na zalecenia dla studentów w czasie rzeczywistym. Te spostrzeżenia pomagają podejmować doradcom decyzje dotyczące interwencji w imieniu studentów, bez względu na to, czy chodzi o zminimalizowanie nagromadzonych kredytów, czy o rejestrację na ważne kursy odbywające się co dwa lata, czy też po prostu skrócenie czasu na ukończenie studiów. MicroStrategy pozwala uniwersytetom wykorzystać istniejące inwestycje przez integrację z modelami eksploracji danych z innych aplikacji wykorzystujących język predykcyjny (Predictive Model Markup Language, PMML). Pomaga to szkołom identyfikować studentów, którzy ukończyli lub nie ukończyli z powodzeniem kursów, dzięki czemu można lepiej wspierać osoby zagrożone opóźnieniem w nauce. Ponadto MicroStrategy może łatwo integrować systemy SAS i SPSS, podobnie jak własne funkcje, a także szybko, prosto i w skalowalny sposób integrować się z systemem R.

Academic Advising

Identyfikator studenta

The Challenge

Uniwersytety, które chętnie wykorzystują postępy w technologii, nieustannie starają się zapewniać lepsze i zróżnicowane usługi dla studentów (bez przekraczania budżetu). Innowacja pozytywnie wpływa na inicjatywy związane z rekrutacją i dotacjami. Bieżące metody weryfikacji tożsamości na obszarze kampusu, takie jak fizyczne identyfikatory lub hasła, nie są wystarczająco bezpieczne i mogą doprowadzić do kradzieży tożsamości lub oszustw. Fizyczne identyfikatory studentów mogą być łatwo podrobione, zgubione lub skradzione. Hasła chroniące informacje osobiste i akademickie często są zapominane lub zapisywane przez studentów w niechronionych miejscach. Na ryzyko wystawionych jest wiele ważnych zasobów, więc uniwersytety szukają dodatkowych środków bezpieczeństwa, które można wprowadzić do ich architektury zarządzania tożsamością.

The Solution

Wprowadzając cyfrowe identyfikatory studentów za pomocą platformy Usher, uniwersytety i inne uczelnie mogą dać swoim studentom wygodny i bezpieczny dostęp do ekosystemu kampusu. Identyfikatory te mogą być używane przez pracowników naukowych do weryfikowania obecności studentów. Z kolei studenci mogą używać swoich identyfikatorów w celu uzyskania dostępu do obiektów i systemów. Identyfikator Usher może być zintegrowany z systemami bibliotek, aby usprawnić proces pożyczania i oddawania książek, a także może być używany w systemach punktów sprzedaży stołówek kampusu. Studenci mogą także używać swoich identyfikatorów cyfrowych do weryfikowania swojej tożsamości podczas egzaminów, odbierania wpisów lub korzystania z laboratoriów. Jeśli telefon zostanie zgubiony lub skradziony, odebranie i ponowne przyznanie danych uwierzytelniania jest szybkie i łatwe. Usher gromadzi dane telemetryczne związane z dostępem w celu analizy sposobu interakcji studentów z systemami i obiektami kampusu oraz uzyskania wglądu w te informacje.

Identyfikator pracownika

The Challenge

Obiekty w obrębie kampusów i zasoby uniwersytetów są używane przez wiele różnych grup. Jeśli uczelnia używa różnych form weryfikacji tożsamości na potrzeby kontroli dostępu do systemów fizycznych i logicznych, może to prowadzić do luk w zarządzaniu dostępem — może to dotyczyć pracowników naukowych, gości lub personelu wsparcia. Ponadto karty dostępu, hasła i tokeny są trudne do spersonalizowania, wydawania, zarządzania i odbierania — co prowadzi do kolejnych luk w bezpieczeństwie.

The Solution

Aplikacja Usher pomaga uniwersytetom zabezpieczyć dostęp do laboratoriów, obiektów gimnastycznych i ważnych systemów informacyjnych za pomocą identyfikatorów cyfrowych dla smartfonów. Dzięki aplikacji Usher uniwersytety mogą wydawać identyfikatory cyfrowe pracownikom naukowym i personelowi, aby mogli oni uzyskać wygodny i bezpieczny dostęp do wejść fizycznych oraz systemów i aplikacji uniwersytetu. Goście i absolwenci także mogą otrzymać tymczasowe, niestandardowe poziomy dostępu do cyfrowych i fizycznych systemów kampusu. Dzięki aplikacji Usher użytkownicy mogą odblokowywać drzwi i bramki, zwyczajnie podchodząc do nich lub dotykając cyfrowego klucza na ekranie telefonu. Aplikacja Usher może zagwarantować, że dostęp do zastrzeżonych obszarów lub do wrażliwych informacji będzie miał wyłącznie autoryzowany personel. Zapewnia różne opcje bezpiecznego i wygodnego uwierzytelniania wieloskładnikowego, obejmujące powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Generuje także dane telemetryczne dotyczące zachowania i położenia użytkownika, dzięki czemu ochrona kampusu i administratorzy mogą utrzymywać szczegółowy obraz aktywności na terenie uczelni.

Identyfikator pracownika

Dostęp do kampusu i jego bezpieczeństwo

The Challenge

Kampusy uniwersyteckie stawiają czoła wielu różnym zagrożeniom bezpieczeństwa i muszą być przygotowane, aby odpowiednio reagować. W zależności od konkretnej sytuacji należy niezwłocznie wysłać ratowników oraz ewakuować budynki lub zablokować do nich dostęp. Po określeniu odpowiedniego sposobu reakcji uniwersytet staje w obliczu różnych wyzwań. Jak zostaną powiadomieni wszyscy, których dotyczy sytuacja? Jeśli student ucieka przed napastnikiem, jak tego studenta zlokalizować? W razie ewakuacji: czy wiemy, że wszyscy zostali ewakuowani? Gdzie przebywają ludzie, którzy pozostali w środku?

The Solution

Aplikacja Usher Professional pomaga uniwersytetom i innym uczelniom w podejmowaniu szybkich, ukierunkowanych działań podczas nagłych sytuacji na terenie kampusu. Dostarczając dane o położeniu użytkowników oraz możliwość komunikacji ze studentami i personelem, których sytuacja dotyczy, aplikacja Usher daje administratorom narzędzia do radzenia sobie z różnymi nagłymi sytuacjami. Studenci mogą używać aplikacji do zgłaszania incydentów lub prośby o pomoc. Administratorzy mogą identyfikować i śledzić położenie użytkowników potrzebujących pomocy i wysyłać ważne informacje za pomocą poczty e-mail, wiadomości sms lub połączeń telefonicznych. Gdy budynki są ewakuowane, ludzie na terenie kampusu mogą otrzymać powiadomienie push z informacją, aby trzymali się z daleka, a ludzie przebywający wewnątrz ewakuowanego budynku mogą być szybko zidentyfikowani i zlokalizowani. Niezależnie od rodzaju incydentu, wgląd w sytuację w czasie rzeczywistym zapewniany przez aplikację Usher pomoże usprawnić reakcję na nagłe sytuacje na terenie kampusu.

Dostęp do kampusu i jego bezpieczeństwo

Operation Manager

The Challenge

Zespół zarządzający stara się utrzymać pełny obraz przydziału zasobów, ponieważ informacje są rozproszone między wieloma systemami. Utrudnia to skuteczne planowanie rocznych budżetów.

The Solution

Uniwersytety i inne wyższe uczelnie przypominają miniaturowe miasta, na które składają się m.in. centra studenckie, sale gimnastyczne, laboratoria i stołówki. Administratorzy chcą zrozumieć, jak są używane obiekty i zasoby w kampusie, aby skutecznie planować budżety i przydział zasobów. Platforma MicroStrategy pomaga gromadzić informacje z kampusu oraz różnych systemów i przedstawiać całościowy obraz działań. Umożliwia to administratorom wydajne nadzorowanie działalności. Platforma MicroStrategy pomaga także administratorom sieci kampusu zapewnić bezproblemowe działanie systemów. Administratorzy sieci mogą analizować dane, aby uzyskać lepszy obraz szybkości przesyłu danych, problemów z połączeniem lub przechwytywania danych i analizować wykorzystanie pasma oraz szybkość transmisji według poszczególnych routerów w wielu lokalizacjach. Dzięki temu wglądowi mają większe możliwości w zakresie eliminowania wąskich gardeł, poprawiania jakości usług i usprawniania planowania zasobów. Platforma MicroStrategy może także zapewnić wgląd w dane z czujników z różnych źródeł. Na przykład urządzenia oświetleniowe mogą zapisywać informacje w momencie włączenia. Analizując dane z czujników światła, administratorzy mogą określać, czy pomieszczenie jest zajęte, a następnie użyć tych informacji do lepszego zarządzania obiektami.

Vendor Portal

The Challenge

Osoby podejmujące decyzje są często rozproszone na poziomie szkół i wydziałów — w wyniku tego uniwersytety często przekazują dostawcom niespójne informacje dotyczące działalności. Różne grupy mogą używać różnych wersji danych, a personel działów może mieć ograniczony czas na analizę informacji dotyczących wydajności dostawców na poziomie potrzebnym do zapewnienia lepszych wyników.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia odpowiednie i bieżące dane sprzedawcom i dostawcom — pomaga to pielęgnować współpracę i zwiększać wydajność. Sprzedawcy i dostawcy mają bezpieczny, wspólny obraz bieżących danych dotyczących sprzedaży, zapasów, zyskowności, łańcucha dostaw i promocji. Szkoły kontrolują dane, które przeglądać mogą poszczególni sprzedawcy, a sprzedawcy otrzymują narzędzia do osiągnięcia lepszych wyników dla swoich produktów i kategorii. Rozwiązania te pomagają także sprzedawcom w anonimowym porównywaniu swojej wydajności z konkurencją, umożliwiają przeglądanie prognoz w zakresie produktów i lepsze zrozumienie, w jaki sposób mogą skuteczniej używać funduszy na promocje. Uniwersytety mogą także skutecznie komunikować się w ciągu roku ze sprzedawcami, co usprawnia proces negocjacji. Wykorzystując platformę MicroStrategy do zapewnienia sprzedawcom bieżącego, cennego wglądu w biznes, uniwersytety zwiększają wydajność zarządzania łańcuchem dostaw i utrzymują otwartą, konkurencyjną i przyjazną atmosferę obopólnie korzystnych relacji ze sprzedawcami.

Vendor Portal

Zarządzanie darowiznami

The Challenge

Zarządzanie zobowiązaniami prawnymi i powierniczymi, które towarzyszą funduszom na badania publiczne i prywatne, jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Wydatki powinny bezpośrednio wspierać prace nad projektem i nie powinny przekraczać łącznej kwoty przyznanych funduszy. Ponadto uniwersytety i badacze powinni wykazać skuteczny nadzór finansowy nad funduszami od sponsorów, aby utrzymać zaufanie i otrzymywać dalsze wsparcie dla badań.

The Solution

Dzięki platformie MicroStrategy zespoły badawcze oraz zarządzające darowiznami mogą szybko uzyskać dostęp do niezbędnych informacji, których potrzebują, aby pracować w sposób bardziej inteligentny, usuwać wąskie gardła i usprawniać procesy. Raporty i dokumenty z platformy MicroStrategy mogą pomóc zespołom w zarządzaniu przepływem funduszy z darowizn, ukierunkowaniem prac, wymogami zgodności, umowami z podwykonawcami i dokumentacją pomocniczą. Używając platformy MicroStrategy, manadżerowie do spraw darowizn mogą tworzyć lepsze sprawozdania, pomagać w utrzymywaniu równowagi budżetu dla projektów wieloletnich, śledzić specjalne zobowiązania i obliczać przewidywane wydatki na personel. Wynikiem tego jest bardziej kompletne rozwiązanie dla zarządzania finansami dla zespołów i organizacji badawczych. Aplikacje te pomagają także księgowym lub głównym inwestorom w regularnym uzgadnianiu ksiąg rachunkowych i analizie wydatków, w tym dodatkowych świadczeń, wyposażenia, administracji oraz opłat za naukę.

Zarządzanie darowiznami

Rozwój uniwersytetów

The Challenge

Wiele uniwersytetów i innych uczelni polega na dotacjach absolwentów, aby opłacić wydatki na działalność i zapewnić pomoc finansową studentom. Specjaliści ds. rozwoju i relacji z absolwentami muszą coraz aktywniej dowodzić swojej wartości przed liderami instytucji. Wiele innych działów, takich jak dział rekrutacji, dział doradztwa i dział kariery opracowało wskaźniki demonstrujące zwrot z inwestycji, lecz wiele działów relacji z absolwentami wciąż polega na „miękkich” wskaźnikach, takich jak uczestnictwo w wydarzeniach i zadowolenie po zakończeniu nauki.

The Solution

W postępowych instytucjach programy zaangażowania pomagają w ustanowieniu i wzmocnieniu relacji z absolwentami, pozwalając personelowi ds. rozwoju identyfikowanie i pielęgnowanie tych osób, które z dużym prawdopodobieństwem przekażą w przyszłości dotację. Dane dotyczące zaangażowania mogą także ujawnić osobiste podobieństwa wśród potencjalnych ofiarodawców — pomaga to zespołom ds. rozwoju w podzieleniu profili potencjalnych ofiarodawców i opracowaniu skuteczniejszych programów. Aplikacje platformy MicroStrategy umożliwiają uniwersytetom spojrzenie w bardziej szczegółowy sposób na podobieństwa między absolwentami, na poziomie zbiorczym lub indywidualnym, i podejmowanie adekwatnych decyzji. Dzięki łatwemu dostępowi do danych dotyczących zaangażowania absolwentów platforma MicroStrategy może pomóc zwiększyć poziom dotacji za pomocą identyfikowania kluczowych ofiarodawców, lokalizowania potencjalnych nowych ofiarodawców i analizowaniu skuteczności różnych kampanii i technik zbierania funduszy. Pozwala to personelowi ds. rozwoju ustalać priorytety zasobów i podejmować celowe działania w kierunku zaangażowania absolwentów, którzy z największym prawdopodobieństwem będą chcieli przekazać dotacje.

Rozwój uniwersytetów

Wiodące firmy z sektora wyższej edukacji ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?