Rozwiązania dla mediów

Dzięki wszechobecności Internetu, powszechności urządzeń mobilnych oraz pojawieniu się usług przesyłania strumieniowego dzisiejsi konsumenci mogą uzyskać dostęp do treści medialnych na własnych zasadach — z każdego miejsca, w dowolnym czasie i na każdym urządzeniu. Ta różnorodność dróg dystrybucji utrudnia firmom z branży mediów śledzenie zachowania konsumentów oraz danych demograficznych swoich odbiorców — może to negatywnie odbić się na dochodach wynikających z tradycyjnych treści reklamowych. Aby pozostać na czasie, muszą przekształcić się w Inteligentne Przedsiębiorstwo, które opiera swoją działalność na danych.

Download the guide

Zarządzanie kategoriami

Monitoruj kanały dystrybucji detalicznej, aby zwiększyć zyski oraz udział w rynku.

Przewidywanie budżetu

Prognozuj potencjał rynkowy w zakresie nowych filmów, programów telewizyjnych lub innych kreatywnych treści.

Wgląd w informacje dotyczące odbiorców

Podejmuj lepsze decyzje w zakresie programów i produkcji, mając wgląd w informacje na temat treści oglądanych przez odbiorców.

Sprzedaż usług reklamowych

Pomóż przedstawicielom ds. sprzedaży usług reklamowych w zarządzaniu ich relacjami z agencjami i potencjalnymi klientami.

Wydajność kampanii reklamowej

Zmierz skuteczność istniejących kampanii i opracuj lepiej ukierunkowane promocje.

Analiza rezygnacji przez klientów

Analizuj trendy dotyczące zaangażowania klientów i podejmuj kroki do zachowania subskrybentów, którzy mogą zrezygnować z Twoich usług.

Wydajność sprzedaży

Zapewnij manadżerom z branży medialnej szczegółowy wgląd w wydajność nowo wydawanych treści.

Analityka w zakresie mediów społecznościowych

Analizuj ruch w mediach społecznościowych w celu oceny kampanii reklamowych i zaangażowania fanów.

Cyfrowy identyfikator przedsiębiorstwa

Wdrażanie fizycznych i logicznych kontroli dostępu pomaga chronić cenną własność intelektualną.

Wygodne logowanie

Popraw jakość interakcji konsumenta z urządzeniami, które nie posiadają ekranów dotykowych lub tradycyjnych klawiatur.

Zarządzanie kategoriami

The Challenge

Odbiorcy mogą teraz pozyskiwać kreatywne treści i korzystać z nich za pomocą wielu różnych kanałów dystrybucji niezależnych dostawców, w tym ze sklepów fizycznych, usług związanych z zakupami i wypożyczaniem online oraz strumieniowym przesyłaniem treści. Firmy z branży mediów muszą zapewnić menedżerom kategorii szczegółowy wgląd w te kanały dystrybucji, aby mogli oni lepiej koordynować licencje w celu zwiększenia zysków oraz udziału w rynku.

The Solution

Aplikacja ta gromadzi dane pomiarowe dotyczące sprzedaży i pobrań cyfrowych przy użyciu możliwości pozyskiwania danych z wielu źródeł oraz łączenia danych platformy MicroStrategy, co udostępnia menedżerom kategorii dogłębny wgląd w produktywność ich najważniejszych kanałów dystrybucji detalicznej, takich jak iTunes, Amazon, Walmart, Target itp. Używając tej aplikacji, menedżerowie mogą szybko wizualizować wydajność sprzedaży w obrębie fizycznych zakupów, pobrań cyfrowych oraz wideo na żądanie w przypadku konkretnego filmu (lub innych treści medialnych – książek, muzyki itp.), określać, czy wyniki sprzedaży odpowiadają prognozom oraz podejmować potrzebne działania zaradcze. Menedżerowie kategorii mogą także wgłębić się w dane, aby zobaczyć, jak dany tytuł sprzedaje się w ramach różnych formatów (DVD-SD w stosunku do HD/BD) lub jak radzą sobie w stosunku do innych filmów lub konkurencji w każdym tygodniu.

Zarządzanie kategoriami

Przewidywanie budżetu

The Challenge

Konkurowanie o uwagę odbiorców dynamicznie rośnie, a koszty produkcji są coraz większe, więc firmy z branży mediów muszą analizować wartość nowych kreatywnych treści, tak aby zagwarantować produkcję wysokiej jakości programów, które mogą przynieść zyski.

The Solution

Planiści z dziedziny mediów mogą używać platformy MicroStrategy, aby uzyskać kompletny obraz potencjału rynkowego w zakresie nowych filmów, programów lub innych treści. Zagłębiając się w prywatne i publiczne źródła danych, firmy z branży mediów mogą badać historyczną wydajność podobnych projektów i oceniać potencjalną reakcję odbiorców na pewne gatunki filmowe, aktorów lub tematy. Dodatkowo rozwiązania te pomagają planistom przewidywać potencjalną stopę zwrotu w przypadku reklam, sprzedaży fizycznej oraz innych rodzajów promocji, które mogą być zbilansowane w kontekście przewidywanego kosztu produkcji. Rozwiązania te mogą także skonsolidować harmonogramy wydań w obrębie branży – planiści mogą uzyskać obraz konkurencji w przewidywanym momencie wydania. Ekran ten wspomaga proces przygotowywania budżetu nadawcy telewizyjnego dla grupy potencjalnie nowych programów w kilku różnych gatunkach. Niniejszy dashboard przedstawia dane dotyczące potencjału reklamowego dla każdego odcinku pilotowego oraz zgodność budżetu produkcji z założonym celem. Za pomocą dodatkowych kart planiści mogą zagłębić się w sprawozdania z analiz związanych z danymi demograficznymi odbiorców i kanałami dystrybucji.

Przewidywanie budżetu

Wgląd w informacje dotyczące odbiorców

The Challenge

Dzięki pojawieniu się alternatywnych form dystrybucji coraz ważniejsze dla firm z branży mediów staje się zrozumienie demografii i zainteresowań odbiorców. Potrzebują rozwiązań, które zapewniają skonsolidowany wgląd w zachowania odbiorców, tak aby podejmować lepsze decyzje w zakresie programowania i produkcji.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia firmom z branży mediów konsolidowanie danych pomiarowych dla alternatywnych form dystrybucji konwencjonalnej i online za pomocą kompletnej perspektywy zachowań dotyczących oglądania treści. Organizacje mogą także uwzględnić dane demograficzne odbiorców, umożliwiając planistom lepsze zrozumienie indywidualnych preferencji – jakie programy są oglądane, na których kanałach dystrybucji oraz na jakich urządzeniach. Dzięki temu planiści mogą lepiej optymalizować programy, skuteczniej oceniać programy pilotażowe oraz doprecyzowywać kwestie dotyczące reklam. Na tym ekranie przedstawiono porównanie dystrybucji programów telewizyjnych na żywo z alternatywnymi, przesyłanymi strumieniowo, tak aby analitycy mogli łatwo identyfikować najpopularniejsze programy na każdej platformie i obserwować trendy wśród odbiorców.

Wgląd w informacje dotyczące odbiorców

Sprzedaż usług reklamowych

The Challenge

Reklamy są ważnym źródłem zysków dla praktycznie każdego rodzaju organizacji z branży mediów – studiów, nadawców telewizyjnych, firm publicznych itp. Uwaga odbiorców musi skupiać się na coraz większym zakresie możliwości konsumenckich, w związku z czym zespoły sprzedaży usług reklamowych potrzebują lepszych narzędzi do angażowania agencji i potencjalnych klientów.

The Solution

Dzięki aplikacjom MicroStrategy Mobile firmy z branży medialnej mogą przekazać informacje dotyczące odbiorców i potencjalnych klientów bezpośrednio do zespołów sprzedaży usług reklamowych. Dzięki dogłębnej analityce z zakresu zachowań konsumenckich odbiorców przedstawiciele sprzedaży mogą zademonstrować wartość potencjalnych reklam, wskazując na to, czym zainteresowani są odbiorcy. Dodatkowo przedstawiciele sprzedaży mogą natychmiast sprawdzić stan istniejących relacji z agencjami oraz programów reklamowych, aby poprawić produktywność swoich interakcji z klientami. Ekran ten przedstawia widok dashboardu dla menedżerów z branży reklamowej, za pomocą którego mogą ocenić bieżący stan firmy. Mogą natychmiast sprawdzić najwydajniejsze agencje lub rynki branżowe oraz ocenić bieżące poziomy produktywności. Ponadto mogą szybko przeglądać przychody ze sprzedaży od czołowych reklamodawców, wraz z ich najbardziej produktywnymi właściwościami transmisji.

Wydajność kampanii reklamowej

The Challenge

Upowszechnienie internetowych kanałów dystrybucji daje reklamodawcom coraz więcej różnych metod na dotarcie do konsumentów. Wraz z rosnącą liczbą wydawców i formatów reklam reklamodawcom coraz trudniej jest monitorować swoje kampanie i identyfikować te elementy, które przynoszą efekty oraz te, które się nie sprawdzają.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia organizacjom konsolidowanie i analizowanie ogromnych ilości danych dotyczących kampanii i przedstawianie ich za pomocą intuicyjnych sprawozdań i wizualizacji, które w szybki i przejrzysty sposób przekazują stan bieżących kampanii. Nagłówki podsumowujące pozwalają menedżerom szybko przyswajać informacje o bieżącej i historycznej wydajności cyfrowych kampanii reklamowych, podczas gdy wgląd w najistotniejsze wskaźniki KPI – w tym wrażenia, zasięg, współczynniki klikalności, stopień interakcji oraz kurs wymiany – dostarcza najważniejsze dane. Menedżerowie kampanii mogą uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w wydajność konkretnych wydawców i reklam. Za pomocą tych informacji agencje oraz reklamodawcy mogą nieprzerwanie dostosowywać taktykę kampanii, usprawniając ogólną skuteczność.

Wydajność kampanii reklamowej

Analiza rezygnacji przez klientów

The Challenge

Rezygnacja klientów zawsze należała do najpoważniejszych problemów firm z branży komunikacyjnej, opierających swój model biznesowy na subskrypcjach, takich jak operatorzy sieci kablowych i satelitarnych, którzy udostępniają podstawowe kanały w zakresie dostarczania różnych treści medialnych. Rezygnacja klientów staje się obecnie problemem dla graczy z sektora over-the-top, gdyż oglądanie wielu odcinków w ciągu jednej sesji negatywnie wpływa na lojalność odbiorców.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia integrację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zapewnia menedżerom, sprzedawcom i personelowi działów operacji i sprzedaży z branży komunikacyjnej lepszy wgląd w interakcję klientów z różnymi produktami, usługami i punktami kontaktu – co pomaga zatrzymać klientów. Łącząc te dane z informacjami z zakresu demografii, wzmiankami w mediach społecznościowych, wydajnością sieci, fakturowaniem i biurami obsługi, organizacje mogą uzyskać pełny obraz swoich klientów. Możliwości modelowania predykcyjnego platformy MicroStrategy pomagają organizacjom z branży mediów identyfikować klientów, którzy mogą zrezygnować z usług, w oparciu o czynniki takie jak zmniejszenie zaangażowania klientów, nieregularność zachowań związanych z oglądaniem treści, problemy z obsługą, przerwy w dostępie, skargi, dane demograficzne i zapytania o korzystniejsze ceny. Firmy z branży mediów mogą następnie zareagować na zachowanie klientów, którzy chcą zrezygnować z usług, oferując im lepsze umowy, spersonalizowane oferty oraz inne korzyści.

Analiza rezygnacji przez klientów

Wydajność sprzedaży

The Challenge

Manadżerowie z branży medialnej, w szczególności w branży filmowej, potrzebują bieżących, szczegółowych informacji zwrotnych na temat tego, jak sprawują się na rynku nowo wydane treści. Od sukcesu filmu zależy powodzenie ogromnych inwestycji, tak więc manadżerowie muszą mieć na wyciągnięcie ręki wiarygodne informacje, na podstawie których mogą na bieżąco decydować o zmianach w strategii wydawniczej.

The Solution

Dzieki MicroStrategy Mobile organizacje z branży medialnej mogą zapewniać szczegółowe i bieżące podsumowania wydajności wydawniczej bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji. Do aplikacji tych należą szczegółowe analizy sprzedaży, takie jak wpływy kasowe za miniony weekend, według kin z całego świata oraz według tygodni. Widok mapy umożliwia manadżerom szybką ocenę podsumowań sprzedaży na poziomie regionalnym oraz dokładne przeanalizowanie sprzedaży biletów. W obrębie aplikacji manadżerowie mogą także porównywać wyniki z innymi filmami w ramach tego samego gatunku lub czasu wydania. Na tym ekranie przedstawiono trendy w dystrybucji dla nowych filmów według gatunku oraz według pierwszych ośmiu tygodni sprzedaży biletów.

Wydajność sprzedaży

Analityka w zakresie mediów społecznościowych

The Challenge

Gdy widzowie odbierają treści za pomocą anonimowych kanałów, takich jak dystrybucja OTT, firmy z branży mediów tracą cenny wgląd w zachowania swoich klientów. Fani coraz częściej omawiają oglądane treści w obrębie mediów społecznościowych, a firmy z branży medialnej mogą obserwować te dyskusje i mieć na nie wpływ.

The Solution

Platforma MicroStrategy może łatwo łączyć się z portalami Facebook, Twitter i innymi źródłami danych z mediów społecznościowych. Pozwala to organizacjom zapewnić kompleksową analizę aktywności w mediach społecznościowych związanej z konkretnym produktem medialnym. Monitoruj polubienia, komentarze, udostępnienia i tweety w danym okresie, aby ocenić historyczny wpływ społeczny produktu i badaj momenty, w których aktywność była zwiększona. Identyfikuj najbardziej wpływowych użytkowników w mediach społecznościowych, aby bardziej ich zaangażować i wzmocnić swoje kampanie marketingowe. Ponadto analizuj trendy dotyczące wpisów i treści, aby oszacować całkowite nastroje odbiorców w odniesieniu do wydanego produktu lub kampanii marketingowej.

Analityka w zakresie mediów społecznościowych

Cyfrowy identyfikator przedsiębiorstwa

The Challenge

Cyfryzacja sektora mediów stwarza ogromne możliwości, ale także zwiększa jego podatność na nieautoryzowany dostęp i może prowadzić do naruszeń ochrony danych. Firmy medialne odnoszą sukcesy, wprowadzając na rynek unikalne kreatywne treści, a zatem muszą korzystać ze skutecznych, fizycznych i logicznych zabezpieczeń, aby chronić swoją cenną własność intelektualną. 

The Solution

Platforma Usher umożliwia organizacjom medialnym bezproblemowe kontrolowanie dostępu do studiów, biur, magazynów i miejsc pracy, a także zgromadzonych informacji cyfrowych. Za pomocą bezpiecznego, cyfrowego identyfikatora na smartfonie pracownicy mogą bezpiecznie otwierać drzwi i uzyskiwać dostęp do logicznych systemów. Rozwiązanie Usher zapewnia organizacjom medialnym wysoce konfigurowalne i wygodne uwierzytelnianie wieloczynnikowe, obejmujące powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth.

Cyfrowy identyfikator przedsiębiorstwa

Wygodne logowanie

The Challenge

Potwierdzanie tożsamości użytkownika lub logowanie się do akcesoriów podłączonych do telewizora za pomocą niewygodnych pilotów, urządzeń sterujących i klawiatur wyświetlanych na ekranie jest bardzo niezręczne.

The Solution

Aplikacja Usher, stworzona jako odpowiedź na liczne zagrożenia i wyzwania, które powstały w przestrzeni cyberbezpieczeństwa, zapewnia funkcje, których celem jest usprawnienie alternatywnych procesów dla uwierzytelniania użytkownika oraz dostępu za pomocą hasła. Naturalnie – wiele aplikacji związanych z telewizorami wymaga uwierzytelniania – w szczególności w kontekście kontroli rodzicielskiej oraz treści premium. Korzystając z aplikacji Usher lub Usher SDK, firmy z branży mediów mogą wyposażyć użytkowników w cyfrowe identyfikatory Usher dla osobistych smartfonów – dając im możliwość logowania się na konta gier, odblokowywania treści dla dorosłych oraz potwierdzania jednorazowych zakupów – wszystko za pomocą aplikacji na smartfona do zeskanowania kodu QR lub potwierdzenia przy użyciu technologii Bluetooth. W przypadku niektórych urządzeń aplikacja Usher może być także częścią rozwiązania, które przekształca smartfona w zdalnego pilota, który gromadzi informacje o użytkowaniu na potrzeby dokładnych sprawozdań dostarczanych właścicielom kont lub korporacyjnym zespołom badawczym.

Wygodne logowanie

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?