Rozwiązania dla branży technologicznej

Organizacje z branży technologicznej nigdy nie miały takiej konkurencji jak dzisiaj. Przez rosnący poziom konkurencji firmy z branży technologicznej potrzebują wydajnych narzędzi analitycznych, które umożliwią dostarczanie wysokiej jakości produktów, wyjątkowej obsługi klienta oraz wprowadzanie produktów na rynek w odpowiednim czasie. Pomimo tego dostarczane produkty wciąż nie zaspokajają potrzeb klientów. Tylko około 50% programistów uważa, że ich firmy przeprowadzają wystarczającą liczbę testów przed wprowadzeniem produktu na rynek. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, firmy muszą przekształcić się w Inteligentne Przedsiębiorstwa.

Określanie strategii dotyczącej produktu

Przejrzyj nowe cechy produktu, przeanalizuj wymagania klientów, przedstaw szacunki inżynieryjne i zdefiniuj produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MPV).

Planowanie publikacji

Określ zakres pracy dla każdej iteracji, oszacuj czas potrzebny na opracowanie każdej funkcji i przeanalizuj ryzyko, zależności i potencjalne problemy.

Ocena jakości i stabilności produktów

Oceniaj i weryfikuj wszystkie nowe funkcje oraz stabilność i wydajność produktu, aby zagwarantować jego jakość.

Monitorowanie i śledzenie systemów

Monitoruj zasoby i wydajność zakupionych systemów, aby zagwarantować optymalne działanie aplikacji.

Śledzenie godzin pracy i frekwencji

Zastąp grafiki i procesy wykorzystujące media papierowe rozwiązaniem do logowania pracowników opartym na technologii Bluetooth.

Wprowadzanie i utrzymywanie produktów

Używaj analitycznych dashboardów do mierzenia stopnia wprowadzania produktów i uzyskaj wgląd w to, gdzie i dlaczego niektóre produkty są przyjmowane lepiej niż inne.

Segmentacja klientów

Wykorzystaj zaawansowaną analitykę do identyfikacji i podziału bazy klientów na odrębne grupy, aby poprawić decyzje marketingowe i zwiększyć zwrot z inwestycji w marketing.

Wspomaganie sprzedaży

Integruj dane z wielu różnych źródeł i zapewnij przedstawicielom handlowym narzędzia umożliwiające produktywne rozmowy z klientami.

Zaangażowanie w konsultacje

Oferowanie usług wdrożeniowych nowym klientom lub prezentacja określonych funkcji produktów w zakresie generowania przychodów, odnawiania licencji i zwiększania sprzedaży produktów

Usługi edukacyjne

Analizuj ankiety dotyczące kursów szkoleniowych, instruktorów oraz trudności kursów w celu poprawienia poziomu edukacji i zadbania o to, aby klienci zdobywali wartościowy wgląd w dane i wiedzę.

Odnawianie licencji serwisowych

Zadbaj o odnawianie licencji, analizując dane CRM dotyczące klientów, którzy powinni dokonać modernizacji lub którzy zbliżają się do końca cyklu serwisowego.

Informacje zwrotne od klientów

Analizuj trendy w zakresie zadowolenia klientów i określ sposoby na poprawę obsługi klienta.

Identyfikatory klientów

Zapewnij szybki i wygodny dostęp do wszystkich aplikacji, zastępując hasła cyfrowymi identyfikatorami dostarczanymi za pośrednictwem aplikacji na smartfony, która rozpoznaje lokalizację.

Określanie strategii dotyczącej produktu

The Challenge

Manadżerowie produktu są często zmuszeni do podejmowania decyzji na temat planów lub strategii dotyczących produktu, bez dokładnej wiedzy o tym, które cechy są dla klientów najważniejsze.

The Solution

Określanie i zarządzanie strategią dotyczącą produktu jest kluczowym procesem dla każdej organizacji technologicznej. Aby przeprowadzić go skutecznie, manadżerowie produktu muszą zapoznać się z potrzebami klientów. Rozwiązania MicroStrategy zapewniają zaawansowane narzędzia analityczne, dzięki którym manadżerowie produktu mogą eksplorować dane, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z produktem i które funkcje są dla nich najbardziej wartościowe. Rozwiązania MicroStrategy pomagają również manadżerom produktu w analizowaniu usterek, określaniu działań naprawczych i przydzielaniu odpowiednich zadań. Dzięki tym efektywnym narzędziom zespoły odpowiedzialne za produkty mogą przeprowadzać dług technologiczny. Za pomocą dashboardów MicroStrategy można również analizować liczbę godzin pracy inżynierów potrzebnych do rozwoju produktu. Użytkownicy mogą wizualizować, które funkcje są bliskie ukończenia i uzyskać wyraźniejszy obraz MVP.

Określanie strategii dotyczącej produktu

Planowanie publikacji

The Challenge

Zespoły pracujące w środowisku zwinnego rozwoju często muszą radzić sobie z nieprzewidywalnymi ograniczeniami czasu, nieprecyzyjną komunikacją i nadmiernym obciążeniem pracą. Wszystkie z tych wyzwań mogą prowadzić do niezadowolenia akcjonariuszy, niekompletnych rezultatów i przeciążenia zespołu.

The Solution

Każda iteracja rozwoju produktu ma ogromny wpływ na produktywność, zadowolenie klienta i zyski. Dlatego też kluczem dla zespołów ds. produktu jest określenie jasnych celów i skuteczne mierzenie postępów. Dzięki platformie MicroStrategy właściciele produktów mają wszystkie narzędzia, których potrzebują do analizowania potencjalnej produktywności zespołu ds. produktu, planowania zakresu każdej iteracji oraz śledzenia kluczowych wskaźników, takich jak współczynnik dopuszczenia dla każdej funkcji, liczba oczekujących usterek oraz nieusunięte czynniki ryzyka. Wgląd ten pomaga zespołom organizować pracę i określić realny czas realizacji — zamiast pracować w sposób niesystematyczny. Liderzy produktów mogą przydzielać osoby odpowiedzialne za każde zadanie, co pomaga w eliminowaniu niejasności w zakresie obowiązków oraz oczekiwań. Wspierając bardziej skuteczny cykl rozwoju produktu, platforma MicroStrategy pomaga organizacjom poprawić jakość pracy, zwiększyć morale zespołu, zadowolić klientów oraz dostarczyć lepszy produkt.

Planowanie publikacji

Ocena jakości i stabilności produktów

The Challenge

25% usterek nowych wersji uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie produktów. Niska jakość produktów nieodzownie prowadzi do niezadowolenia klientów i może dramatycznie odbić się na zyskach.

The Solution

Aby zagwarantować jakość każdego nowego produktu, firmy technologiczne muszą przeprowadzać szczegółowe testy, monitorować wydajność i kontrolować stabilność. Za pomocą analityki Microstrategy zespoły ds. opracowywania produktów mogą monitorować, czy nowe funkcje w nowych wersjach produktów powodują problemy spowodowane zmianami w kodzie oraz identyfikować wszelkie spadki wydajności. Właściciele produktów mogą przeprowadzać zautomatyzowane testy, które przekazują wyniki do interaktywnego raportu lub dashboardu platformy MicroStrategy i dają całemu zespołowi natychmiastowy obraz stabilności i wydajności produktu.

Ocena jakości i stabilności produktów

Monitorowanie i śledzenie systemów

The Challenge

Manadżerowie systemów często zmuszeni są korzystać z niedostatecznych narzędzi analitycznych, które nie są w stanie zbierać i gromadzić danych przez długie okresy czasu i nie prezentują danych w intuicyjny sposób.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia wydajne możliwości analityczne, które pomagają manadżerom systemów monitorować wydajność aplikacji, szybko identyfikować problemy i podejmować działania — wszystko za pomocą jednego narzędzia. Dzięki platformie MicroStrategy użytkownicy mogą monitorować wszystkie systemy organizacji, a nie tylko jedną odizolowaną grupę. Systemy i bazy danych w naturalny sposób gromadzą dane dotyczące wykorzystania procesora przez klienta, ograniczeń pamięci, przerobu danych i szerokości pasma. Dzięki platformie MicroStrategy administratorzy mogą monitorować wszystkie te dane, aby czynnie gwarantować optymalną szybkość działania serwerów oraz, że dostępna jest wystarczająca ilość pamięci. Mogą także łatwo oznaczać okresy czasu o najdłuższych przestojach lub szczytowym wykorzystaniu. Platforma MicroStrategy oferuje wydajne narzędzia administracyjne, które umożliwiają organizacjom ustawianie wartości progowych, aby zagwarantować, że administratorzy otrzymają powiadomienia, gdy pasmo zostanie przeciążone lub gdy zaczyna brakować pamięci. Dla sprawozdań i dashboardów można stosować filtry, które pozwolą skupić się na systemach, dla których znaleziono błędy. Scentralizowany model danych platformy MicroStrategy zapewnia stały obraz wydajności aplikacji w obrębie przedsiębiorstwa oraz kluczowy wgląd w aplikacje, które należy wyregulować, aby były odpowiednio wyskalowane i elastyczne. Niezależnie od typu systemu — serwery fizyczne, subskrypcje w chmurze lub własna baza danych — platforma MicroStrategy może wydobyć dane ze wszystkich źródeł i umieścić je na jednym dashboardzie, aby umożliwić scentralizowane monitorowanie.

Monitorowanie i śledzenie systemów

Śledzenie godzin pracy i frekwencji

The Challenge

Średnia strata z pojedynczego przypadku oszustwa zawodowego wynosi około 150 000 USD. Organizacje z branży technologicznej muszą zautomatyzować śledzenie godzin pracy i obecności, aby uniknąć przypadkowych lub celowych błędów w systemie logowania godzin pracy.

The Solution

Dzięki MicroStrategy Usher organizacje mogą zastępować grafiki i przestarzałe urządzenia do logowania, pozwalając pracownikom na automatyczne logowanie i wylogowywanie za pomocą smartfonów. Dzięki czujnikom zbliżeniowym Bluetooth oraz technologii geofencing lub timefencing pracownicy mogą łatwiej logować się w pracy, a wieloskładnikowe uwierzytelnianie aplikacji Usher gwarantuje weryfikację użytkownika i bezpieczny dostęp do obiektu. Aplikacja Usher generuje dane telemetryczne, które śledzą godziny wejścia i opuszczenia terenu obiektu przedsiębiorstwa przez pracownika, niezależnie od położenia geograficznego. Używając map w czasie rzeczywistym aktywności w biurach przedsiębiorstwa, manadżerowie mogą zagwarantować, że pracownicy są tam, gdzie być powinni w określonym czasie i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy.

Śledzenie godzin pracy i frekwencji

Wprowadzanie i utrzymywanie produktów

The Challenge

Kluczem dla firm jest zrozumienie procesu wprowadzania i użytkowania ich produktów i usług technologicznych. Do gromadzenia tych informacji firmy najczęściej używają narzędzi w ramach swoich produktów lub aplikacji sieciowych, ale potrzebują odpowiedniego narzędzia do przekształcenia tych danych w możliwe do wykorzystania informacje.

The Solution

Skuteczne zarządzanie klientami w modelu biznesowym z cyklicznymi zyskami wymaga od firm z branży technologicznej zrozumienia tego, w jaki sposób klienci używają swoich produktów. Platforma MicroStrategy zapewnia narzędzia, które to umożliwiają. Używając wydajnych narzędzi analitycznych, użytkownicy mogą uzyskać przejrzysty obraz funkcji, na których klienci polegają w największym stopniu, i mogą porównywać wprowadzanie nowych produktów w obrębie wielu segmentów klientów oraz kohort licencyjnych. Jeśli element produktu nie jest w pełni wykorzystywany przez klientów, zespół ds. marketingu może podjąć decyzję o uwypukleniu go w celu zwiększenia stopnia wprowadzenia lub może postanowić, aby dalej skupiać się na bardziej popularnych aspektach. Platforma MicroStrategy zapewnia informacje potrzebne do podejmowania tych decyzji. Platforma MicroStrategy zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do szczegółowych danych — dzięki łączeniu i korelowaniu danych z różnych źródeł cyfrowych, wykorzystaniu danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym oraz wzbogacaniu danych telemetrycznych w kontekście biznesu za pomocą zorganizowanych danych, które dają wgląd we wprowadzanie i użytkowanie funkcji produktów. Mogą być także skorelowane, aby uwypuklić najistotniejsze funkcje produktu, tzn. te, które najbardziej wpływają na zwrot z inwestycji klienta i sprawiają, że produkt jest trudny do zastąpienia. Identyfikowanie tych klientów może także pomóc w sprzedaży dodatkowych produktów i licencji.

Wprowadzanie i utrzymywanie produktów

Segmentacja klientów

The Challenge

Firmy technologiczne często mają trudności z uzyskaniem pełnego obrazu swoich klientów i nie potrafią dostrzec ich unikalnych potrzeb.

The Solution

Sukces każdej organizacji technologicznej zależy od jej zdolności do rozumienia swoich klientów. Dzięki rozwiązaniom MicroStrategy firmy mogą szybko uzyskać dostęp do danych dotyczących klientów z różnych punktów kontaktowych, tak aby na czas podejmować decyzje, które mają bezpośredni wpływ na marże zysku. Wykorzystując te informacje, zespół marketingowy może opracować bardziej ukierunkowane kampanie i stworzyć lepszą, spersonalizowaną ofertę produktową dla klientów na wszystkich etapach cyklu zakupowego. Wyposażeni w zaawansowane możliwości analityczne rozwiązania MicroStrategy, w tym wsparcie dla R, marketerzy mogą dokładniej profilować niepowtarzalne grupy klientów i oferować im spersonalizowane rekomendacje lub zniżki na produkty, aby wydłużyć okres utrzymania klientów i zwiększyć lojalność w różnych grupach. Rozwiązanie MicroStrategy pomaga użytkownikom w segmentacji klientów według wymagań, trendów zakupowych, zyskowności, demografii i innych czynników. Dzięki dokładniejszemu zobrazowaniu bazy klientów, organizacje mogą tworzyć rozwiązania i komunikację, które będą skuteczniejsze i przyczynią się do dalszego wzrostu przychodów.

Segmentacja klientów

Wspomaganie sprzedaży

The Challenge

Niemal 57% klientów i potencjalnych klientów z sektora B2B twierdzi, że zespoły ds. sprzedaży nie są przygotowane do pierwszego spotkania.* Ponadto prawie połowa specjalistów ds. sprzedaży wymienia jako główne wyzwania: „ograniczony dostęp mobilny do kluczowych systemów sprzedażowych” oraz „chroniczny brak wydajności przy pracach administracyjnych, co powoduje marnowanie czasu sprzedaży”.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia firmom rozwiązania wspomagające sprzedaż mobilną, które dają specjalistom ds. sprzedaży wszystko, czego potrzebują do przeprowadzania wartościowych rozmów z klientami. Te aplikacje mobilne integrują dane z wielu różnych źródeł i ułatwiają sprzedawcom dostęp mobilny do narzędzi analitycznych i informacji dotyczących klientów, konkurencji i produktów. Kluczem dla przedstawicieli handlowych jest maksymalne wykorzystanie krótkich spotkań z klientami. Wyposażenie ich w aplikacje wspomagające sprzedaż mobilną na tabletach lub smartfonach znacznie poprawia poziom interakcji z klientami i potencjalnymi klientami. Aplikacje te umożliwiają przedstawicielom wymianę informacji na życzenie, odpowiadanie na pytania oraz uzyskanie dostępu do najnowszych treści multimedialnych i udostępnianie ich. Mogą także lepiej przygotowywać się do spotkań i przedstawiać bardziej zachęcające oferty dzięki posiadanym informacjom na temat klientów i produktów oraz bieżących danych na temat rynku i konkurencji.

Wspomaganie sprzedaży

Zaangażowanie w konsultacje

The Challenge

Usługi konsultingowe są krytycznym źródłem przychodów dla każdej firmy technologicznej, ale wielu organizacjom brakuje narzędzi analitycznych niezbędnych do maksymalizacji efektywności ich praktyki konsultingowej.

The Solution

Aplikacje MicroStrategy umożliwiają konsultantom i manadżerom konsultingowym wizualizację ciągle zmieniających się lejków sprzedaży, kwot i zrealizowanych/utraconych transakcji, dzięki czemu mogą podejmować lepsze decyzje, aby zapewnić wzrost przychodów. Korzystając z tych narzędzi, konsultanci mogą być bardziej proaktywni i odnosić większe sukcesy w zakresie pozyskiwania i utrzymywania klientów. Ponadto analityka MicroStrategy pozwala manadżerom ds. konsultingu właściwie śledzić godziny pracy konsultantów, lepiej wykorzystać ich zespoły, identyfikować obiecujące możliwości oraz ustalać stawki opłat dla konsultantów przypisanych do każdego projektu. Dzięki takiemu poziomowi szczegółowości organizacje technologiczne mogą oferować usługi konsultingowe, które w pełni zaspokajają potrzeby klientów i zapewniają rozwój i sukces ich działalności konsultingowej.

Zaangażowanie w konsultacje

Usługi edukacyjne

The Challenge

Większość firm z branży technologicznej oferuje swoim klientom usługi edukacyjne, ale wiele z nich nie ma narzędzi do śledzenia i oceny jakości kursów.

The Solution

Dzięki platformie MicroStrategy zespoły z zakresu edukacji mogą wykorzystywać bogate dashboardy i sprawozdania do analizy wyników ankiet dotyczących kursów szkoleniowych, jakości ich treści, popularności każdego z nich oraz skuteczności poszczególnych instruktorów. Wgląd ten pomaga organizacjom poprawić swoją ofertę kursów, opracowywać bardziej wartościowe plany zajęć, zwiększać liczbę popularnych kursów oraz zrezygnować z zajęć, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Wiedząc, które elementy edukacji są najbardziej wartościowe dla klientów, organizacje z branży technologicznej mogą stale dbać o to, aby klienci rozwijali zdolności, których potrzebują w celu najlepszego wykorzystania swoich produktów.

Usługi edukacyjne

Odnawianie licencji serwisowych

The Challenge

Wiele organizacji zarządza odnawianiem licencji dla różnych programów zakupowych za pomocą ręcznych rozwiązań, takich jak arkusz Excel — może to prowadzić do błędów i wynikających z nich nadmiernych wydatków lub niedostatecznego zakresu licencjonowania.

The Solution

Dzięki analityce Microstrategy zarządzanie procesem odnawiania licencji i organizowanie go jest łatwiejsze. Używając wydajnych sprawozdań lub dashboardów, organizacje z branży technologicznej mogą uzyskiwać bieżące informacje z systemów CRM i oceniać, którzy klienci powinni dokonać modernizacji lub zbliżają się do końca cyklu serwisowego. Korzystając z tego wglądu, organizacje mogą natychmiast identyfikować klientów wymagających uwagi. Dzięki możliwości tworzenia dashboardów za pomocą danych z istniejącego systemu CRM (np. Salesforce.com) użytkownicy mogą nie tylko użyć swoich bieżących informacji, ale także natychmiast dodawać lub modyfikować szczegółowe informacje dotyczące okazji, dane kontaktowe i potencjalnych klientów.

Odnawianie licencji serwisowych

Informacje zwrotne od klientów

The Challenge

86% klientów jest skłonnych dopłacić, jeśli zapewni się im lepsza obsługę, ale wiele organizacji nie ma narzędzi, które umożliwiłyby im właściwe zrozumienie preferencji i unikalnych wyzwań związanych z klientami.

The Solution

Analityka MicroStrategy zapewnia wgląd, który pomaga firmom technologicznym analizować trendy w zakresie zadowolenia klientów, oceniać przyczyny niezadowolenia oraz określać sposoby poprawy jakości obsługi klienta. Dzięki zaawansowanym dashboardom użytkownicy mogą przeglądać i analizować liczbę połączeń z klientami, oceniać wagę każdego problemu i monitorować jego rozwiązywanie. Zespoły pomocy technicznej mogą szybciej zidentyfikować niezadowolonych klientów i skierować swoją uwagę na przypadki o wysokim priorytecie. Dzięki lepszemu zrozumieniu unikalnych wyzwań dotyczących każdego z klientów, zespoły ds. relacji z klientami mogą podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania ich problemów, zapewnienia odpowiedniej uwagi w stosunku do żądań oraz określenia sposobów ogólnej poprawy obsługi klienta.

Informacje zwrotne od klientów

Identyfikatory klientów

The Challenge

Tradycyjne poświadczenia dostępu, takie jak plastikowe plakietki identyfikacyjne, hasła i tokeny sprzętowe, są kosztowne w wydawaniu, zarządzaniu i wycofywaniu.

The Solution

Rozwiązanie MicroStrategy Usher umożliwia przedsiębiorstwom udoskonalenie systemów bezpieczeństwa przez kontrolowanie dostępu pracowników do różnych obiektów i biur za pomocą centralnie zarządzanych identyfikatorów cyfrowych. Za pomocą identyfikatorów Usher pracownicy mogą łatwo otwierać drzwi i inne fizyczne przejścia, wykorzystując technologię Bluetooth lub naciskając odpowiedni przycisk na ekranie smartfona. Rozwiązanie to może również uzupełniać istniejące mobilne aplikacje samoobsługowe dla pracowników, dodając warstwę uwierzytelniania i umożliwiając kontrolę dostępu pracowników do systemów korporacyjnych. Rozwiązanie Usher zapewnia organizacjom w pełni konfigurowane uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które obejmuje wsparcie powiadomień push, danych biometrycznych, jednorazowych kodów dostępu, walidację bezpośrednią, a także technologie timefencing i geofencing.

Identyfikatory klientów

Czołowe firmy z branży technologicznej ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?